PASĀKUMI PIEAUGUŠAJIEM

 

18. martā plkst. 18.00 Nams Raunas ielā 1: vēsture un šodiena. Par bibliotēkas ēkas vēsturi stāsta vēsturnieki, par šodienu – arhitekti, būvnieki un bibliotekāri, sarunā piedalās arhitekts J. Poga. Bez maksas

 

Otrdienās plkst.15.00 Interesentiem ekskursija atjaunotajā Cēsu bibliotēkā. Grupu ekskursijas pieteikt jums izdevīgā dienā un laikā: tālr. 64123644, 29289216. Bez maksas

 

 

23.-27. marts E-prasmju nedēļa

 

23.-27.03. Mans draugs dators.  Piedāvājam datorprasmes apgūšanu sākumskolas vecuma bērniem. Bez maksas

 

24.03. plkst. 10.00-16.00 Problēmas ar datoru? Atnes, risināsim kopā! Testē un konsultē Cēsu novada pašvaldības IT speciālisti. Bez maksas

 

24.03. plkst.16.00 Viedtālruņi un planšetdatori – ikdienas pielietojums. Stāsta, māca, konsultē Cēsu novada pašvaldības IT speciālisti. Bez maksas

 

25.03. plkst.16.00 Interneta ABC. 1. nodarbība. Apmācības iedzīvotājiem. Pieteikties pa tālr. 29145117. Bez maksas

 

25.03. plkst.18.00 Cēsu Centrālās bibliotēkas jaunās mājaslapas www.bibliotēka.cesis.lv prezentācija. Bez maksas

 

 

LITERATŪRAS IZSTĀDES PIEAUGUŠAJIEM

 

2.-31.03. 27. marts – Starptautiskā teātra diena (1. stāvā)

 

2.-31.03. Latvijas prezidentūra ES padomē (2. stāvā)

 

2.-31.03. Novadnieki – marta jubilāri.

Dzejniekam Kārlim Veidenbaumam 4. martā – 150.

Dzejniecei Vilhelmīnei Urtānei 19. martā – 75.

Rakstniekam, žurnālistam Jānim Grīnam 23. martā – 125.

(2. stāvā)        

 

19., 20., 21.03. Jauno grāmatu izstāde. Lasītājiem iespēja iepazīties ar bibliotēkā saņemtajām jaunajām grāmatām. Uz interesējošajām grāmatām var pierakstīties.

(1. stāvā)

 

 

 

PASĀKUMI UN LITERATŪRAS IZSTĀDES BĒRNIEM

 

 

PASĀKUMI

 

12.03. plkst. 13.00 Mirdzas Kerliņas grāmatas “Tītars apgāž tintenes” atvēršanas svētki. Ciemos dzejniece novadniece Mirdza Kerliņa. Pasākums 2.- 4. klašu skolēniem. Bez maksas

 

21.03. plkst. 11.00 Cēsu jaunā grāmatu māja. Bērnu rīts pirmsskolas vecuma bērniem. Bez maksas

 

2.-31.03. Aspazija. Es esmu nebēdne meitene. Literārā stunda jaunākā skolas vecuma bērniem par Aspazijas dzīvi un grāmatām bērniem. Pēc grupu pieprasījuma, pieteikties pa tālruni 29335459. Bez maksas

 

2.-31.03. Iepazīsti jauno bibliotēku! Ekskursijas pirmskolas izglītības iestāžu grupām un klašu kolektīviem, pieteikties pa tālruni 29335459. Bez maksas

 

23.-27.03. E-prasmju nedēļa . Mans draugs dators.  Piedāvājam datorprasmes apgūšanu sākumskolas vecuma bērniem. Bez maksas

 

 

LITERATŪRAS IZSTĀDES

 

2.-31.03. Es esmu nebēdne meitene! Dzejniece Aspazija. Literatūras izstāde iepazīstina ar dzejnieces Aspazijas grāmatām 1.- 4. klašu skolēniem

 

2.-31.03. Laiks ballēties! Literatūras izstāde 5.-7. klašu skolēniem par ballīšu rīkošanu