Projekta rezultātā valsts pārvaldes iestādes iegūs mūsdienīgu saziņas rīku ar sabiedrību un iespēju iedzīvotājiem ērti saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

 
Virtuālie asistenti iegūst arvien lielāku popularitāti uzņēmumu un organizāciju saziņai ar saviem klientiem. Ņemot vērā publiskās pārvaldes iestāžu darba specifiku, ir iespējams izveidot vienotu pamata platformu virtuālo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, ko var izmantot ikviena iestāde, pielāgojot un papildinot atbilstoši savām vajadzībām. Šāda pieeja ļauj būtiski ietaupīt resursus, jo katrai iestādei nav jāveido savs virtuālais asistents no nulles, bet tikai jāpielāgo virtuālā asistenta “pārziņā” esošo jautājumu loks savas iestādes tēmu specifikai.


“Būtībā tas nozīmē, ka mums būs “pamata bots” jeb asistents ar pamatzināšanām un specializētie “boti” par konkrētu tēmu loku, kas savā starpā sadarbosies, nodrošinot efektīvu komunikāciju ar iedzīvotājiem. Risinājumu veidojam Azure platformā, izmantojot Hugo.lv valodu korpusu, mākslīgā intelekta tehnoloģijas valodas atpazīšanai un citas jau esošās iestrādes,” skaidro KISC vadītājs Armands Magone. “Šādai platformai līdzvērtīgas šobrīd nav nekur citur Eiropā,” turpina Magone.

 

Turklāt projekta ietvaros plānots arī paplašināt un nostiprināt latgaliešu rakstu valodas saglabāšanu un attīstību digitālajā vidē, izveidojot rīku ne tikai latviešu, bet arī latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības pārbaudei.


“Mākslīgais intelekts virtuālo asistentu veidolā Latvijas e-pārvaldē jau ir ienācis – Uzņēmumu reģistrā teju gadu labi savu darbu uzņēmēju nākotnes atbalstam dara UNA, virtuāli atbildot uz iestādes klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem,” atgādina kultūras ministre Dace Melbārde. Pienācis laiks spert platu soli uz priekšu, parūpējoties, lai ne tikvien izveidotu vienotu platformu mūsu valsts e-pārvaldes nākotnes virtuālajiem asistentiem, bet arī ar Hugo.lv palīdzību veicinātu mūsu tautas nemateriālo kultūras vērtību – latviešu un latgaliešu rakstu valodas prasmi,” akcentē kultūras ministre.


“Latvija var pamatoti lepoties ar progresīviem tehnoloģiskiem risinājumiem, tostarp, mākslīgā intelekta jomā. Šie risinājumi tiek atzīti globāli un lokāli, integrējot valsts inovatīvo pakalpojumu sniegšanas IKT risinājumos. Vienotā platforma nodrošinās virtuālā asistenta pakalpojumu pieejamību Latvijas valsts pārvaldes ietvaros, tādējādi virzoties uz klient-orientētu un efektīvu valsts pārvaldi, izmantojot tehnoloģiju sniegtās priekšrocības. Šis ir vēl viens būtisks solis ceļā uz vienotu, spēcīgu un ilgtspējīgu digitālu valsts pārvaldi,” uzsver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis.


“Lepojamies, ka Latvija būs pirmā valsts, kas tik plaši ievieš mākslīgo intelektu valsts pārvaldes darba modernizēšanā. Jaunās iespējas veidojam uz Tildes pētnieku radītās mākslīgā intelekta platformas bāzes. Tilde.AI platforma ļauj datoram saprast cilvēka valodu – noteikt lietotāja nolūku un sniegt piemērotāko atbildi. To nodrošina neironu tīklu tehnoloģijas, kas ļauj datoram apgūt valodas sakarības no lietotāja sagatavotiem piemēriem. Tādā veidā dators iemācās komunicēt ar lietotāju brīva dialoga formā, spēj atbildēt uz jautājumiem un palīdz atrisināt problēmas,” stāsta valodas tehnoloģiju uzņēmuma Tilde vadītājs Andrejs Vasiļjevs. Pirmais plānotais pilotprojekts būs virtuālais asistents, kurš pratīs izskaidrot šī projekta būtību – kas ir virtuālie asistenti, kā tie darbojas un kā tos izmantot.


Projekts tiek īstenots sadarbībā ar uzņēmumu Tilde, piesaistot ERAF līdzekļus. To koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet īsteno KISC, liekot lietā gadu gaitā uzkrātās zināšanas un pieredzi valodu tehnoloģiju un ar to saistīto mākslīgā intelekta risinājumu attīstībā un izmantošanā publiskajā sektorā. Plānots, ka divu gadu laikā iesaistīsies gandrīz 50 publiskās pārvaldes iestāžu, virtuālie asistenti nodrošinās vismaz 10 % no kopējā konsultāciju apjoma iedzīvotājiem, bet latgaliešu rakstu valodas pārbaudes rīku izmantos ap piecām iestādēm.

Hugo.lv ir Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma, kas brīvi pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tā nodrošina automatizētu tulkošanu, runas atpazīšanu un runas sintēzi, kā arī dažādus rīkus daudzvalodu atbalstam e-pakalpojumos.

 

 
Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente

Tālr. 67844902

E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv