Vēsturiskā Hāgas konvencija uzliek valstīm saistības aizsargāt visa veida kultūras mantojumu kā miera, tā konfliktu laikā. Valstis tiek mudinātas stiprināt gatavības un reaģēšanas pasākumus ārkārtas situācijās, izstrādāt iniciatīvas, lai apmācītu militārpersonas par noteikumiem, kas aizsargā kultūras vērtības, uzskaitīt īpaši svarīgas vietas, lai pastiprinātu aizsardzību, un palielināt sabiedrības un kultūras profesionāļu izpratni.

Maijā publiskotā deklarācija divu lappušu garumā par arhīvu, bibliotēku, muzeju un kultūras mantojuma vietu aizsardzību bruņotu konfliktu un politiskas nestabilitātes laikā kalpo arī kā solidaritātes zīme visā kultūras mantojuma sektorā, apvienojot balsis, lai mudinātu visus konfliktā iesaistītos cienīt šo profesionāļu darbu un aizsargāt viņu dzīvību un integritāti.

Bibliotēku profesionāļi tiek mudināti atsaukties uz šo deklarāciju, popularizējot to valsts līmenī, mudinot iestādes aktīvāk rīkoties, lai aizsargātu kultūras vērtības un veicinātu solidaritāti starp bibliotēkām, arhīviem un muzejiem un kultūras mantojuma vietām.

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir sagatavojusi deklarācijas tulkojumu latviski.

Saite uz dokumenta oriģinālu

Informāciju, izmantojot preses materiālus, sagatavoja:
Anna Iltnere
Latvijas Bibliotēku portāla redaktore
Bibliotēku attīstības centrs
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
anna.iltnere@lnb.lv