2015. gada 29. aprīlī plkst. 13.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2) ar kultūras socioloģes Dagmāras Beitneres-Le Galla lekciju “No tautas par nāciju. Pašizpausme un pašapziņa Raiņa un Aspazijas darbos” aizsāksies Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstītā projekta “Uz ko lai es runāju šodien?” īstenošana.

2015. gads Latvijā norit mūsu izcilo rakstnieku Aspazijas un Raiņa 150. dzimšanas dienas zvaigznājā. Viņus dēvē par latviešu literatūras stūrakmeņiem, ģēnijiem, sava laikmeta praviešiem. Neatsverams ir abu dižgaru ieguldījums rietumu filozofiskās domas tuvināšanā un attīstībā Latvijā, kā arī idejas par brīvu un neatkarīgu Latviju izauklēšanā.  Raini var uzlūkot arī kā Latvijas valsts idejas konstruētāju, kurš saprata, ka nācija ar savu valodu un attieksmi pret kultūru ir gatava savai valstij.

Rakstnieku jubilejas gadskārta ir piemērota reize Aspazijas un Raiņa intelektuālā mantojuma pārvērtēšanai 21. gadsimta sabiedrības aktualitāšu kontekstā un pārdomām, ko mums katram nozīmē Rainis un Aspazija, vai mums ir vēlme un ieinteresētība iedziļināties viņu daiļradē, vai mēs atpazīstam viņu darbus, ko mēs zinām par viņu personībām.

Projekta “Uz ko lai es runāju šodien?” mērķis ir rosināt iepazīt un izprast Aspazijas un Raiņa daiļradi, viņu personības daudzpusību, ideju plašumu un lomu valstiskuma idejas izlološanā un neatkarīgas Latvijas valsts tapšanā.

Projekta gaitā no aprīļa līdz oktobrim Ventspils Galvenajā bibliotēkā notiks pieci pasākumi.

Aprīlī – lekcija “No tautas par nāciju. Pašizpausme un pašapziņa Raiņa un Aspazijas darbos”. Lektore- Dr. sc.soc., kultūras socioloģe D. Beitnere-Le Galla.

Maijā – pasākums “Raiņa filozofijas izpausmes mūsdienās”, kuru vadīs animācijas filmas “Zirga zirgs” dialogu autors dzejnieks, prozaiķis tulkotājs Andris Akmentiņš.
Septembrī – divi pasākumi: literāri muzikāla programma “Dzejnieka un mūziķa Pētera Dragūna dziesmas ar Raiņa vārdiem” un “Dzimst Rainis” – saruna ar teātra zinātnieci I. Struku par Nacionālā teātra izrādi “Raiņa sapņi”.
Oktobrī – literatūzinātnieka un rakstnieka A.Jundzes lekcija “Aspazija. Rainis. Nezināmā dzīve”.

Ieeja uz pasākumiem bez maksas. Aicinām visus interesentus!

 
Informācija:    
Vija Baško
Ventspils Galvenās bibliotēkas
Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas vadītāja
vija.basko@ventspils.lv