Konferencē paredzētās tēmas:
 1. Bērnu tiesību aizstāvība un bibliotēku kompetence
  (Marianna Koren – Nīderlandes publisko bibliotēku asociācija),
 2. Jauns skats uz bērnu un skolu bibliotēkām – iespēja krīzes laikā
  (Silvija Tretjakova – LNB bērnu literatūras centrs),
 3. Bērns, kas aug ar grāmatām, un bērns, kas aug bez grāmatām
  (Renāte Punka – Grāmatnieku ģilde pārstāve),
 4. Pieaugušo loma un vieta bērna dzīvē
  (Dzintra Kozaka – Cēsu novada pašvaldības izglītības nodaļas metodiķe),
 5. Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā
  (Inga Millere – Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore),
 6. Mākslas nozīme bērna personības tapšanā un sevis izzināšanā
  (Sarmīte Sviķe – Cēsu 2. vakaru maiņu vidusskolas direktore),
 7. Kā iedrošināt bērnus un vecākus
  (Iveta Berķe – psiholoģe).
Konferenci atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Konferences dalības maksa Ls 5.00 (neieskaitot pusdienas). Vēlams maksāt ar pārskaitījumu līdz 15. oktobrim (Norēķinu rekvizīti: Cēsu novada pašvaldība, Cēsu centrālā bibliotēka. Reģistrācijas numurs.: LV90000031048, SEB banka, LV51UNLA0004013130835). Var samaksāt arī konferences dienā.
 
No katra kādreizējā rajona iespēja piedalīties 14 cilvēkiem (7 pašvaldību bibliotēku bibliotekāriem un 7 darbiniekiem no skolu bibliotēkām), tādēļ lūdzam apstiprināt Jūsu dalībnieku skaitu līdz 12. oktobrim, zvanot pa tālruni 29335459 vai atsūtot ziņu uz e-pasta adresi inemaj@inbox.lv vai info@biblioteka.cesis.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Majore
Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja 
Tālr.: 29335459