Latvijas skolu bibliotēkas pasākumā iekļāvušās epizodiski. No profesionālā viedokļa tomēr ir solidaritātes sajūta – tieši šajā laikā visas pasaules skolu bibliotekāri tiek aicināti atgādināt savas skolas direktoram, pašvaldību deputātiem un sabiedrībai kopumā par bibliotēkas lielo nozīmi izglītības procesā un katra skolēna personīgajā izaugsmē.
Arī šogad katrai mūsu skolas bibliotēkai ir iespēja piedalīties un iekļauties kopīgajā projektā. Vairāk informācijas: http://www.iasl-online.org/events/islm.
 
Informāciju sagatavoja:
Dženija Dzirkale-Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Mācību centra vadītāja
Tālr.: 67969129
www.lnb.lv