Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju profesionālajā vidusskolā sarunās par dzeju un dzīvi kopā ar rakstnieci piedalīsies Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju profesionālās vidusskolas, Kuldīgas centra vidusskolas un Kuldīgas 2. vidusskolas jaunieši.
Šis pasākums notiek cikla "Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs." ietvaros, kuru finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sanita Tilgale
P/a Kuldīgas Galvenā bibliotēka
http://biblio.kuldiga.lv