Tas ir iespējams valstīs ar labu interneta pārklājumu un salīdzinoši labām tehnoloģijām gan publiskajās bibliotēkās, gan iedzīvotāju mājokļos. Arī Latvijā.

Jēkabpils Galvenā bibliotēka šajā akcijā piedalījās ar savu stāstu: veiksmīgu sadarbības piemēru starp darbavietu – bibliotēku – un darbinieku – bibliotekāri Gunu Taškovu, kura strādā mājās un ar datora un interneta pieslēguma palīdzību darbojas gan ar bibliotēku informācijas sistēmu „ALISE”, gan bibliotēkas elektronisko katalogu, rekataloģizē grāmatas, salīdzina datus un veido grāmatu aprakstus.

12. jūlijā Jēkabpils Galvenā bibliotēka par šo veiksmīgo dalību projektā un interesanto stāstu saņēma akcijas rīkotāju balvu – modernu „Samsung” (firma bija viens no šīs akcijas sponsoriem) viedtālruni, aprīkotu ar daudzām iespējām, kas turpmāk lieti noderēs gan bibliotekāru, gan apmeklētāju ikdienā.

„Jaunās tehnoloģijas bibliotēkās īpaši varētu uzrunāt jauniešus, kuri grāmatu krātuvēs un tās rīkotajos pasākumos ir īpaši gaidīti, jo viņi ir mūsu nākamie lasītāji un klienti. Un, tā kā bibliotekāriem patlaban ir ļoti aktīvi jāiet līdzi laikam, tad šī modernā ierīce te lieti noderēs,” dāvanu pasniedzot, sacīja Kultūras informācijas sistēmu centra sabiedrisko attiecību speciāliste un projekta „Trešais tēva dēls” komunikācijas vadītāja Sandra Vīgante.

Viņa arī uzsvēra tieši bibliotēkas lielo lomu attālinātā darba veicināšanā, jo bibliotēkas modernais aprīkojums un tehnoloģiju jomā izglītotie darbinieki jau tagad ir un arī turpmāk būs labi palīgi tiem cilvēkiem, kuri vēlas apgūt un pilnveidot attālinātā darba iemaņas.

„Redzam jau tagad savu apmeklētāju vidū cilvēkus, kuri veic attālināto darbu, piemēram, bieža mūsu apmeklētāja ir kāda sieviete, kura, cik noprotams, nodarbojas ar nekustamā īpašuma lietām. Viņai patlaban dators un interneta pieslēgums vajadzīgs dažas reizes nedēļā, un viņa labprāt izmanto bibliotēkas piedāvātās iespējas. Mēs ceram, ka šo nodarbinātības iespēju nākotnē arvien vairāk izmantos arī darba devēji,” sacīja Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja Zinaīda Rabša.