Tā būs lieliska iespēja brīvprātīgajam iepazīt Latvijas kultūru, izbaudīt mazpilsētas dzīvi, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, strādājot bibliotēkā. Brīvprātīgajam plānoti dažāda veida darbi gandrīz visās bibliotēkas nodaļās: fotogrāfiju skenēšana un apstrāde, vizuālo materiālu sagatavošana, angļu vai krievu valodas praktizēšana visu vecumu bibliotēkas lietotājiem, savas tautas kultūras un tradīciju prezentēšana, izstāžu veidošana, ierīkošana, diskusijas ar bērniem viņiem brīvajā laikā un daudzi citi darbi. Visa projekta garumā brīvprātīgais mācīsies arī latviešu valodu. 

 

Līdz ar brīvprātīgā ienākšanu bibliotēkas vidē, darbinieki gūs pieredzi starpkultūru saskarsmē darbavietā, jaunas idejas no brīvprātīgā puses un iespēju uzlabot valodas prasmes, komunicējot angļu vai krievu valodā.  

 

Programmas “Jaunatne darbībā” būtība ir ikvienam jaunietim no 13 līdz 30 gadiem sniegt iespēju iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, kā arī iepazīt citu valstu kultūru, izmantojot neformālās izglītības principus, tādējādi veicinot visu jauniešu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides.    

 

 
*Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.