Kopējais audiogrāmatu skanēšanas ilgums pārsniedz 250 stundas un bibliotēkas lasītājus priecēs vairāku desmitu latviešu un ārvalstu autoru romāni, stāsti, dzejas krājumi un vairāki simti latviešu tautas pasakas. Lai atvieglotu bibliotēkas darbu un mudinātu bibliotēkas apmeklētājus izmantot ērtākas tehnoloģijas, "Ideju Forums" dāvina Latvijas Neredzīgo bibliotēkas filiālēm digitālās atmiņas ierīces. Pirmās šādas ierīces ar biedrības ierakstu studijā tapušajām audiogrāmatām uzdāvinātas Rīgas un Liepājas bibliotēkas filiālēm. Jau tuvākajā laikā atmiņas ierīces tiks uzdāvinātas Ventspils, Jelgavas, Cēsu, Balvu, Rēzeknes un Daugavpils filiālēm.
 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas apmeklētāji lielākoties lieto audiokasešu atskaņotājus un tikai mazākajai daļai ir iespēja klausīties literāros darbus audioformātā uz CD atskaņotājiem. Valsts piedāvātā tehniskā palīdzība nespēj nodrošināt pietiekošā daudzumā un nepieciešamai kvalitātei atbilstošu atskaņošanas aparatūru cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Biedrība "Ideju Forums" apņēmusies veicināt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas attīstību, papildinot tās krājumus ar lielākiem audiogrāmatu krājumiem, kā arī uzlabot tehnisko infrastruktūru. Biedrība cer īstenot pakāpeniskus infrastruktūras uzlabošanas pasākumus, ieviešot pāreju no audiokasešu atskaņotāju lietošanas uz MP3 audioformāta atskaņošanas ierīcēm, kas ievērojami paplašinātu redzes invalīdu iespējas klausīties literāros darbus. Digitālais formāts aizņem daudz mazāk vietas, to iespējams pavairot neierobežotā daudzumā un to ir vieglāk ierakstīt bibliotēkas apmeklētāja datu nesējā.
 
Biedrība "Ideju forums" dibināta ar nolūku veicināt kvalitatīvu digitālās kultūras bezmaksas produktu attīstību. Darbību biedrība sāka ar latviešu un ārvalstu autoru literatūras darbu ieskaņošanu audio formātā. Nelielu prozas un dzejas daļu ierunā paši autori, lielāko literatūras klāstu ierunā profesionāli aktieri.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Edmunds Vanags
Biedrības “Ideju forums“ vadītājs
Tālr.: 29245711