Konferences uzdevums ir noskaidrot, kā pašvaldības realizē kultūras ilgtermiņa attīstības – infrastruktūras, kvalitātes un satura pilnveides uzdevumus apstākļos, kad kultūra no "patērējošas nozares", kāds priekšstats bija izveidojies gadu desmitos, pārliecinoši kļūst par "sociāli un ekonomiski pelnošu" nozari, sniedzot ieguldījumu citu nozaru – ekonomikas, izglītības un sociālās sfēras attīstībā.
 
Aicinot uz konferenci, organizatori vēlas uzsākt publiskās debates Latvijā par reģionos aktuāliem kultūrpolitikas jautājumiem, aktualizēt kultūras nozīmi reģionālajā attīstībā un veicināt kultūras sociālā un ekonomiskā rakstura izpratni.
 
Konferences ietvaros nozares speciālisti varēs apspriest kultūras nozares situāciju reģionos, vērtēt nākotnes attīstības iespējas. Ar priekšlasījumu par kultūras pieejamību reģionos, iepazīstinot ar pētījumu "Kultūras pieejamība reģionos" uzstāsies Baltijas Sociālo Zinātņu institūta valdes priekšsēdētāja Brigita Zepa, savukārt Valsts Kultūrkapitāla fonda direktors Edgars Vērpe informēs, cik aktīvi reģionu pārstāvji iesniedz projektus, un kāds ir saņemtais atbalsts. Kultūras ministrijas pārstāvji informēs par reģionālās kultūrpolitikas valstiskajiem plāniem. Būs iespēja uzklausīt katra Latvijas reģiona pārstāvju viedokli un pieredzi, diskutēt ar kolēģiem.
 
Informācija par konferenci atrodama interneta mājas lapā www.kulturcentrs.lv/konference, reģistrēties dalībai konferencē var līdz 15.novembrim.
 
Konferencē aicināti piedalīties pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvji – kultūras un attīstības plānošanas speciālisti, kultūras inspektori, kultūras iestāžu un organizāciju vadītāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi interesenti.
 
Konferences ietvaros būs iespējams iepazīties ar jaunajiem talantiem, kas pirmo izglītību un un iedvesmu tālākai radošai darbībai guvuši tieši savā novadā – Cēsu apkaimē. Uzstāsies Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkņi, būs aplūkojama jaunā mākslinieka Kaspara Podnieka darbu izstāde.
 
Konferences noslēgumā paredzēta Dž. Hoka grāmatas "Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme attīstības plānošanā" tulkojuma latviešu valodā atvēršanas svētki.
 
 
 
Papildinformācija:
Ilona Asare
Cēsu Kultūras centrs
Tālr.: 64122431, 26011102
E-pasts: ilona@kulturcentrs.lv