Sēdes laikā tika uzklausīta novada pašvaldības pārstāvju sniegtā informācija par Straumes, Stienes, Ārciema, Bīriņu, Vitrupes, Katvaru un Braslavas bibliotēkas apkalpojamo lietotāju skaitu un iedzīvotāju iespējām saņemt bibliotēku pakalpojumus pēc reorganizācijas, tostarp iespēju nokļūt līdz tuvākajai bibliotēkai, izmantojot sabiedrisko transportu, kā arī iespēju saņemt pakalpojumus dzīvesvietā.

Atbilstoši reorganizācijas iecerei, četrās no reorganizējamām bibliotēkām arī turpmāk darbu turpinās bibliotēkas pakalpojumu punkts. Izvērtējot iesniegto informāciju, Bibliotēku padome balsojuma rezultātā lēma atbalstīt reorganizāciju. Šodienas sanāksmē Limbažu novada pašvaldība apliecināja, ka bibliotēku pakalpojumu pieejamība novadā tiks nodrošināta.

Jautājums par bibliotēku tīkla nākotni aizvadītajā nedēļā tika skatīts arī valdību veidojošo partiju Sadarbības sanāksmē. Atbilstoši lemtajam, Kultūras ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) šobrīd gatavo ziņojumu par šo jautājumu izskatīšanai 27. maija Sadarbības sanāksmē. Ziņojumā plānots apkopot informāciju par Latvijas publisko bibliotēku tīklu, normatīvo regulējumu bibliotēku jomā, bibliotēku darbības rādītājiem, to finansēšanas modeli, tostarp valsts sniegto atbalstu, kā arī pēdējo gadu izmaiņām bibliotēku tīkla pārklājumā.

Sadarbībā ar VARAM ziņojumā iekļauta arī informācija par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla attīstību, tostarp par centru darbību bibliotēku telpās. Vienlaikus Kultūras ministrija uzsvērs, ka jautājums par bibliotēku pakalpojumu pieejamību nav skatāms atrauti no valsts reģionālās attīstības politikas un jautājuma par pašvaldību finansēšanu.

 

Latvijas Bibliotēku padome (LBP) ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību.

LBP locekļi ir Ināra Aploka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas direktore, Ilona Dobelniece, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Fundamentālās bibliotēkas direktore, Ilga Erba, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore, Baiba Ervalde, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja, Rīgas Mākslas skolas bibliotēkas vadītāja, Aija Jankava, Latvijas Bibliotekāru biedrības pārstāve, Olaines 1.vsk. bibliotēkas vadītāja, Sarmīte Krauze, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas pārstāve, RTU Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece, Māra Kuļikauska, Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore, Armands Magone, Kultūras informācijas sistēmu centra direktors, Daiga Orbidāne, Salaspils novada bibliotēkas direktore, Vita Paulāne, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve, Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, Mārīte Saviča, Latvijas Universitātes bibliotēkas direktore, Ruta Susēja, Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktore, Dzidra Šmita, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore, Līga Tetere, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore, Daina Valeine, Latvijas Kultūras koledžas bibliotēkas vadītāja, Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors, Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos.

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
LR Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace.Vizule@km.gov.lv

Informācija pārpublicēta no  tīmekļvietnes www.km.gov.lv