Mācības 960h profesionālās tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no 2018.gada jūnija notika ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2.kārtas ietvaros. Mācības uzsāka 60 cilvēki no visas Latvijas četrās mācību grupās. Lai iegūtu kvalifikāciju “bibliotekārs”, absolventi pusotra gada garumā apguva 11 mācību priekšmetus un izgāja profesionālās kvalifikācijas praksi, kā arī kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Mācības nodrošināja LNB Kompetenču attīstības centrs, sadarbībā ar citu LNB struktūrvienību darbiniekiem, kā arī pasniedzējiem un ekspertiem no LNB un citām Latvijas bibliotēkām un nozarēm. Kvalifikācijas prakses (240h) norisi nodrošināja vairāk kā 100 bibliotēkas visā Latvijā.

Latvijas Nacionālā bibliotēka sveic absolventus un novēl veiksmi turpmākajā profesionālajā darbībā!

Mācības ESF projekta 4.kārtas ietvaros šajā programmā līdz 2020.gada septembrim turpina divas grupas.


Vairāk par ESF projektu: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Vairāk par LNB Kompetenču attīstības centru: www.macies.lnb.lv