Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu, starptautisku profesionālās pilnveides izglītības programmu bibliotekāriem medicīnas informācijas pratības jomā, balstoties uz andragoģijas principiem, izstrādāt metodiskos materiālus (e-grāmata), kura ir domāta pasniedzējiem, un mācību materiālus.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2019. līdz 30.11.2021.

Projekta dalībnieki:
1. Rīgas Stradiņa universitāte – koordinators, vadošais partneris
2. Latvijas Nacionālā bibliotēka – partnerorganizācija
3. Lietuvas Veselības zinātnes universitāte – partnerorganizācija
4. Tartu Universitātes slimnīca – partnerorganizācija
5. Tallinas Universitāte – partnerorganizācija

Projekta dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Plānotie projekta rezultāti:
1) Inovatīva, starptautiska, profesionāla pilnveides programma;
2) Pasniedzējiem adresētie metodiskie materiāli un mācību materiāli.

Mērķauditorija:
• bibliotēku speciālisti no publisko, skolu, koledžu, augstskolu un slimnīcu bibliotēkām;
• veselības aprūpes nozares speciālisti, kurus interesē uzticama informācija darba vajadzībām;
• veselības zinātnes pasniedzēji, kurus interesē informācija studiju procesa nodrošināšanai;
• Eiropas medicīnas informācijas speciālisti, kuri plāno izstrādāt un/vai pasniegt līdzīgas apmācības programmas.

Projekta kopējais finansējums 141 815.00 EUR

Vairāk informācijas: viktorija.aleksejeva@lnb.lv