Baltijas Kultūras fonda mērķis ir veicināt Baltijas valstu kultūras sadarbību un stiprināt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kultūras starptautisko atpazīstamību, īstenojot kopīgus kultūras projektus un pasākumus, lai panāktu lielāku starptautisko ietekmi.

Baltijas Kultūras fonds atbalsta profesionālus pasākumus un projektus arhitektūrā, vizuālajā mākslā, dizainā, literatūrā, mūzikā, skatuves mākslā, bibliotēku, muzeju un arhīvu nozarēs, kā arī finansēs starpdisciplinārus projektus.

Fonda prioritāte ir atbalstīt jaunus, vienreizējus kultūras pasākumus ārpus Baltijas valstīm, piemēram, koncertus, izstādes, festivālus, izrādes, starptautiskus pasākumus, kuros galvenā uzmanība pievērsta Baltijas reģionam, kā arī pasākumus, kas veicina kultūras internacionalizāciju.

Finansējums vienam projektam noteikts 25 000 – 100 000 eiro apmērā, un finansējuma saņēmējam jānodrošina vismaz 20% pašfinansējums. Uz atbalstu var pretendēt tikai Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas juridiskās personas. Katra projekta vadošajam partnerim ir jāpiesaista partneri no visām trim Baltijas valstīm.

Projektu pieteikumus vērtē sešu pārstāvju ekspertu komisija, pārstāvot dažādas kultūras jomas. Ekspertu komisija tiek iecelta uz trīs gadiem. Katru valsti komisijā pārstāv divi komisijas locekļi. VKKF ekspertu komisiju izveidos līdz 2022. gada janvārim.

Katra Baltijas valsts ik gadu fondā iegulda 100 000 eiro. Fonds pieņemt arī ziedojumus.

Baltijas Kultūras fonda statūti, pieteikšanās procedūras apraksts un logo ir pieejami programmas mājaslapā – Baltijas Kultūras fonds / Baltic Culture Fund – Valsts kultūrkapitāla fonds (vkkf.lv) Fonda darba valoda ir angļu valoda. 2022. gada konkursā pieteikumus varēs iesniegt no 2022. gada 3. janvāra līdz 2022. gada 22. februārim.

 

Papildu informācija:

Santa Zirne
Projektu kuratore
Valsts kultūrkapitāla fonds
K.Valdemāra 20, Rīga LV-1010
t. + 371 26151589; santa@kkf.lv; bcf@kkf.lv