Taču vispirms Pāles skolēni kopā ar mūzikas skolotāju Egonu Beitiku dziesmās uzbūra svētku noskaņu. Savukārt skolotāja Margita kopā astotklasnieci Veniju Zariņu un devītklasnieci Lindu Kauliņu izpildīja dziesmu lībiešu valodā. Meitenes nedaudz arī parunāja šajā mēlē, lai skolasbiedri dzird tās skanējumu. Pērn grupa Pāles skolēnu, tai skaitā Venija un Linda, tāpat skolotāja Margita cītīgi mācījās lībiešu valodu. Arī Ziemassvētku rūķīšu atvestās dāvanas bija saistītas tieši ar šo valodu. V. Ernštreits atgādināja, ka šis ir Starptautiskais lībiešu valodas un kultūras gads. Mums šogad izdevies gan sarīkot dažādus pasākumus, gan izdot vairākas nozīmīgas grāmatas. Šomēnes klajā tika laista lībiešu ābece un lasāmgrāmata Jelzi sõnā (Dzīvais vārds). V. Ernštreits uzsvēra, ka tas Latvijā ir unikāls izdevums – pirmā pēc Otrā pasaules kara izdotā grāmata, kas no vāka līdz vākam ir tikai lībiešu valodā. Tās pamatā ir Kārļa Stalta 1938. gadā sarakstītais manuskripts. Ilgus gadus par tā atrašanos nebija ziņu. Rokrakstu atrada vien 2005. gadā Igaunijā. Izdošana nevedās tik ātri, kā gribējām, bet beidzot to paveicām. Ābeci Latvijas Lībiešu kultūras centrs izdeva kopā ar igauņiem.

Stalts savulaik bija iecerējis ilustrācijas grāmatai, mēs nolēmām aicināt, lai tās zīmē bērni, pastāstīja V. Ernštreits. Piedāvājums tika izteikts Pāles un Kolkas pamatskolai – Vidzemes un Kurzemes lībiešu pēctečiem, arī Metsepoles pamatskolai un Kilingi Nemmes ģimnāzijai Igaunijā. Saņēmām apmēram 300 zīmējumu un sapratām, ka nevaram izlemt, kurus izmantot, jo bērni bija ļoti centušies. Nolēmām publicēt visus. Tā kā katram autoram bijām apsolījuši uzdāvināt pa grāmatas eksemplāram, nācās pat palielināt tirāžu, skaidroja V. Ernštreits. Todien viņš un G. Kļava bija atveduši ābeces 42 Pāles bērniem, kuri zīmēja ilustrācijas, daži pat vairākas. Papildu veltes par lībiešu valodas popularizēšanu tika Venijai un Lindai. Vēlāk meitenes atklāja, ka ir lībiešu pēcteces, tāpēc mācījušās šo valodu un labprāt piedalījušās arī ābeces ilustrēšanā. Tāpat skaistās ābeces (tajā kā lasāmviela publicēti
K. Stalta dzejoļi un stāsti) saņēma skolotājas M. Kārnupe, Dace Bērziņa un Ināra Zeme, kuras mudināja bērnus uz zīmēšanu. Gan ābeci, gan citas grāmatas, arī LVA nule izdoto brošūru Lībieši 44 atbildēs viesi nodeva skolas bibliotēkai. Tādas veltes tika arī Pāles muzejam. Skolas direktors Ziedonis Rubezis pateicās par dāvanām un piebilda, ka labprāt arī turpmāk iesaistītos līdzīgās aktivitātēs. G. Kļava aicināja pāliešus piedalīties LVA rīkotajā skolēnu zīmējumu konkursā Starp mani un tevi ir valoda, padomāt par kopīgiem projektiem ar pārējiem ābeces ilustratoriem.

Janvārī iznāks brošūra, kas skaidros šo ābeci latviski. Pāles bērniem un pedagogiem jaunajā gadā paredzama interesanta lasīšana.