Trešdien, 30. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītavā notiks kārtējais pasākums ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti”. Sarunas tēma: pašreizējā atvērtās zinātnes izpratne un norises, kā arī prognozējamie attīstības virzieni Latvijā.

Atvērtās piekļuves jēdziens Latvijas bibliotēkās vairs nav jaunums, tomēr pēdējos gados sastopamies ar aizvien plašāku atvērtās piekļuves traktējumu un aptvērumu. Atpazīstamāks kļūst arī atvērtās zinātnes jēdziens, kurš ietver gan atvērto piekļuvi zinātniskajām publikācijām un pētījumu gaitā savāktajiem datiem, gan datu apstrādes un glabāšanas infrastruktūrai. Bibliotēkām ar šo procesu praktiskajām izpausmēm nākas saskarties arvien tiešāk. Ar katru jaunu Eiropas Savienības ietvarprogrammu aizvien biežāk saskaramies ar prasībām par konkrētās programmas līdzekļiem finansēto pētījumu rezultātus un pētījumu datus publicēt atvērtās piekļuves repozitorijos, sagatavot un iesniegt datu pārvaldības plānus. Bibliotēkām jāseko līdzi jaunākajām tendencēm atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes laukā, lai spētu kvalitatīvi un proaktīvi attīstīt savus pakalpojumus un spēju ekspertu līmenī sniegt atbalsta funkciju augstskolu un pētniecības institūtu akadēmiskajam un zinātniskajam personālam.

Lai veicinātu bibliotekāru un informācijas speciālistu izpratni par norisēm atvērtās zinātnes jomā, uz “Tikšanos bibliotekāru stāvā” aicināti vairāki nozares eksperti, kuri iepazīstinās ar galvenajiem atvērtās zinātnes elementiem un dalīsies savās zināšanās un redzējumā par Eiropas un Latvijas pēdējā laika pieredzi un situāciju.

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts Aleksandrs Mārtiņš Blūms pastāstīs par atvērtās zinātnes būtību un skaidros, kas ar to tiek saprasts. Kas notiek šajā jomā Eiropā un pasaulē, kur patlaban ir Latvija un kur tai vajadzētu būt?

Rīgas Tehniskās universitātes Skaitļošanas centra (HPC – High Performance Computing) vadītājs Lauris Cikovskis informēs par Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (European Open Science Cloud, EOSC) iniciatīvu un mērķiem, kā arī Latvijas vietu un lomu EOSC Nordic aktivitātēs.

Valsts izglītības attīstības aģentūras Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte Laura Bužinska vēstīs par topošo Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmu “Apvārsnis Eiropa” 2021.–2027. gadam, kura turpinās līdzšinējo programmu “Apvārsnis 2020”. “Apvārsnis Eiropa” ietvaros pētniecībai un inovācijai paredzēts novirzīt 100 miljardus eiro, tajā tiks iekļautas arī noteiktas prasības attiecībā uz pētījumu rezultātu un datu publicēšanu un saglabāšanu.

LNB Bibliotēku attīstības centra projektu vadītājs Jānis Kreicbergs dalīsies ar atziņām un novērojumiem no Atvērtās zinātnes konferences, kura norisinājās 2019. gada septembrī Portugālē.

Pasākums īpaši iesakāms akadēmisko un zinātnisko bibliotēku speciālistiem, jo atvērtā piekļuve, institucionālie publikāciju un datu repozitoriji, informācijas atrodamība, savietojamība un atbildīga glabāšana kļūst par neatņemamu zinātniskās darbības normu un priekšnosacījumu pētījumu finansējuma saņemšanai. Bibliotēkas šajā laukā var rast jaunu identitāti un saviem dibinātājiem un finansētājiem piedāvāt un nodrošināt pieprasītu ilgtermiņa pakalpojumu. Diskusiju cikla saruna var būt iedvesmojoša arī studentiem studiju darbu tematikas izvēlē vai īstenošanā. Aicinām uz tikšanos arī citus ar pasākuma tēmu saistītos un ieinteresētos bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistus!

Dalība pasākumā – bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana publicitātes mērķiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centra projektu koordinatore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv
Tālr.: 67716047