Ar priekšlasījumiem uzstājās Dr. philol, Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Anna Vulāne, Dr.philol., literatūrzinātnieks un rakstnieks Valentīns Lukaševičs un Stendera muzeja vadītājs Miervaldis Brodovs.

Latviešu valodas institūta vadošā pētniece un profesore Anna Vulāne
Latviešu valodas institūta vadošā pētniece un profesore Anna Vulāne
Literatūrzinātnieks un rakstnieks Valentīns Lukaševičs
Literatūrzinātnieks un rakstnieks Valentīns Lukaševičs
Stendera muzeja vadītājs Miervaldis Brodovs
Stendera muzeja vadītājs Miervaldis Brodovs

Profesore Anna Vulāne pasākuma apmeklētājiem stāstīja par Antona Skrindas devumu latgaliešu rakstības attīstībā, izstāstot to vēsturisko ceļu, kādā ir veidojusies latgaliešu valoda un rakstniecība, uzsverot Antona Skrindas lomu latviešu gramatikas izstrādē. Literatūrzinātnieks, profesors Valentīns Lukaševičs klātesošajiem stāstīja par Skrindu dzimtu un tās devumu latviešu un latgaliešu literatūras un valodas attīstībā, uzsverot, ka Skrindas bija vieni no celmlaužiem latgaliešu kultūras un rakstniecības attīstībā. Miervaldis Brodovs pasākuma viesus iepazīstināja ar Gotharda Frīdriha Stendera literāro darbību un tā devumu latviešu grāmatniecībā. Stendera muzeja vadītājs līdzi uz pasākumu bija paņēmis Gotharda Frīdriha Stendera izdevumus kā, piemēram, “Bildu Ābece’’ (1787), “Jaunas ziņģes’’ (1774) u.c. darbus, kurus varēja apskatīt ikviens no klātesošajiem pasākuma apmeklētājiem.

Vaboles pagasta Kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis’’
Vaboles pagasta Kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis’’
Vaboles pamatskolas 6. klases skolnieks Ralfs Jānis Bērziņš
Vaboles pamatskolas 6. klases skolnieks Ralfs Jānis Bērziņš

Par muzikālo sveicienu visiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem bija parūpējies Vaboles pagasta Kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis’’. Klātesošos uzrunāja arī Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, uzsverot būtisko grāmatas un rakstītā vārda lomu cilvēces attīstībā. Vaboles pamatskolas 6. klases skolnieks Ralfs Jānis Bērziņš pasākuma viesus uzrunāja ar Raiņa dzejoli “Grāmata ”. Pasākumu apmeklēja novada kultūras darbinieki, bibliotekāri un arī Vaboles pamatskolas skolēni.

Seno grāmatu izstāde “Daugavas abi krasti satiekas“
Seno grāmatu izstāde “Daugavas abi krasti satiekas“
Seno grāmatu izstāde “Daugavas abi krasti satiekas“
Seno grāmatu izstāde “Daugavas abi krasti satiekas“

 

No 16. novembra līdz 30. decembrim Skrindu dzimtas muzejā un Vaboles pagasta bibliotēkā skatāma seno grāmatu izstāde “Daugavas abi krasti satiekas’’.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Ozoliņa
Skrindu dzimtas muzeja
vecākā speciāliste
skrindumuzejs@augsdaugavasnovads.lv