Pētniecībai ir neatsverama nozīme cilvēces attīstībā. Pētnieki izgaismo līdz šim neizzinātus apgabalus, ievieš skaidrību sarežģītās tēmās, procesos un informācijas jūklī, sniedz ieguldījumu sabiedrības apgaismošanā.  Savukārt grāmata ir pavediens, kas savieno prātus laikā un telpā. Grāmata aicina lasītājus pievienoties sarunai, rosina domāt, pārdomāt, saprast un raudzīties plašāk. Katra uzrakstītā lappuse ir liecība nenogurstošai vēlmei nodot savas zināšanas sabiedrībai un atstāt vērtīgus pavedienus nākotnei.

Mēs esam bagāta tauta, mūsu bagātība ir mūsu kultūra, tradīcijas, valoda, folklora un galvenais – ļaudis – tai skaitā mūsu neatlaidīgie un zinātkārie pētnieki un grāmatizdevēji. Talsu Galvenajā bibliotēkā ar priekšlasījumiem viesojās trīs ar pētniecību, valodu un grāmatām, ar Talsiem un Talsu novadu cieši saistīti lektori: Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma, ilggadēja izdevniecības “Zvaigzne ABC” grāmatu redaktore Zaiga Lasenberga un biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” vadītājs Zigurds Kalmanis.

 

Gundega Grīnuma
Gundega Grīnuma
Gundega Grīnuma
Gundega Grīnuma

Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma
““Visu Raini – visai tautai”: Kā tapa Raiņa kopoti raksti 30 sējumos (1976–1987)”

Seminārā Gundega Grīnuma sniedza plašu ieskatu par to, kā tapa Raiņa kopotu rakstu akadēmiskais izdevums 30 sējumos, stāstījumā spilgti iezīmējot ne tikai pētnieces ceļu līdz Rainim un rainoloģijai un izdevuma vadošo sastādītāju un redaktoru portretus profesionālā un cilvēciskā profilējumā, bet arī ļāva klausītājiem apjaust tā laika Latvijas sadzīves un kultūras elpu.

 

Zaiga Lasenberga
Zaiga Lasenberga
Zaiga Lasenberga
Zaiga Lasenberga

Zaiga Lasenberga
“Kā top grāmata: Zaigas Lasenbergas pieredzes stāsts”

Zaiga Lasenberga ir novadniece, ilggadēja apgāda “Zvaigzne ABC” latviešu valodas, literatūras un mākslas redakcijas vadītāja. Zaigas Lasenbergas stāstījums klausītājus iepazīstināja ne tikai ar jaunākajiem redaktores paveiktajiem darbiem, bet arī ar redaktora un autora sadarbības metodiku un aizkulisēm, paverot priekškaru un ļaujot ieskatīties latviešu valodas bagātību apcirkņos.

 

Zigurds Kalmanis
Zigurds Kalmanis
Zigurds Kalmanis
Zigurds Kalmanis

Zigurds Kalmanis
“Pētniecība un izdevējdarbība Aleksandra Pelēča lasītavā”

Biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” vadītājs Zigurds Kalmanis stāstīja par biedrības pirmsākumiem un darbību, par Aleksandra Pelēča bagāto mantojumu. Pieredzes stāstā Zigurds Kalmanis uzsvēra, cik liela nozīme ir sadarbībai, entuziasmam un vēlmei izzināt un dalīties ar zināšanām.

 

Semināra ieraksts skatāms Talsu Galvenās bibliotēkas Facebook vietnē ŠEIT.

Seminārs tika rīkots ar LNB projekta “Latviešu grāmatai 500” un Kultūras ministrijas atbalstu, papildinot pasākuma cikla 2023. gada tēmu par grāmatu un ideju izplatīšanu un izdošanu (izceļot izdevēja Anša Gulbja 150 gadadienu) un lai atbalstītu un aktualizētu novada vēstures izpēti, veicinātu jaunradi literārajā jomā.

 

Visi foto: Andžejs Beļevičs, Talsu Galvenā bibliotēka

Atskatu sagatavoja:
Talsu Galvenā bibliotēka
www.talsubiblioteka.lv