Medijpratības un informācijpratības nedēļu Latvijā 24. oktobrī atklāja svinīgs pasākums Rīgas pilī: Valsts prezidenta kancelejas rīkota diskusija jauniešiem “Manas Latvijas tēls. Kā atšķirt informāciju no dezinformācijas?”. Līdzās diskusijai tika prezentēti arī dažādi noderīgi rīki medijpratības nodarbību rīkošanai, kā arī personīgai šīs prasmes pilnveidei. Bibliotēku nozari prezentācijā pārstāvēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas medijpratības nozares eksperts Emīls Rotgalvis, kurš iepazīstināja klātesošos ar Latvijas Bibliotēku portāla medijpratības sadaļu. Pasākuma ieraksts pieejams ŠEIT.

Tāpat medijpratības nedēļas sākumu iezīmēja Valsts kancelejas izdotā izdevuma “Rokasgrāmta pret dezinformāciju. Atpazīt un pretoties” e-versijas atklāšana, kas nozīmē ērtu un ātru piekļuvi jaunākajam ierocim cīņā pret ļaunprātīgu dezinformāciju. Izdevuma elektroniskā versija pieejama ŠEIT. Vienlaikus arī rokasgrāmatas drukātā versija medijpratības nedēļas laikā uzsākusi ceļu uz Latvijas publisko bibliotēku grāmatu plauktiem. Ar Valsts kancelejas gādību nodrukāti 750 jauni šī izdevuma eksemplāri, kas turpmāko nedēļu laikā nonāks bibliotēkās visos Latvijas reģionos.

“Rokasgrāmta pret dezinformāciju. Atpazīt un pretoties”. Foto: LNB BAC
“Rokasgrāmta pret dezinformāciju. Atpazīt un pretoties”. Foto: LNB BAC
“Rokasgrāmta pret dezinformāciju. Atpazīt un pretoties”. Foto: LNB BAC
“Rokasgrāmta pret dezinformāciju. Atpazīt un pretoties”. Foto: LNB BAC

Nedēļu bagātinājuši arī dažādi tiešsaistes pasākumi. 26. oktobrī Valsts kanceleja tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizēja ekspertu tiešsaistes diskusiju “Sabiedrības medijpratība un uzticēšanās nonoteiktības apstākļos”, kas bija vērojama tiešraidē, kā arī pieejama ierakstā. Savukārt paralēli diskusijai aizvadītas arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā, Zviedru insitūtu un Zviedrijas Norčēpingas darba muzeju rīkotās tiešsaistes darbnīcas “Fake ≠ Fact”. Nelielās grupās dalībnieki izzināja jaunus un praktiski izmantojamus medijpratības rīkus, kā arī metodes, lai veiksmīgāk darbotos ar dezinformācijas un droša interneta izmantošanas jautājumiem bērniem un jauniešiem. LNB BAC medijpratības aktivitātes turpinājās arī nākamajā dienā, 27. oktobrī, kad norisinājās tīmekļseminārs “Sākumpunkts medijpratībai – materiāli un metodes darbam ar bērniem un jauniešiem”. Tā gaitā skolu bibliotekāri, pedagogi un citi interesenti iepazina Latvijas Universitātē tapušo stundu plānu “Esi medijpratīgs!”, vērtīgus medijpratības projektus, kas tapuši sadarbībā ar sabiedriskajiem medijiem, kā arī medijpratību pašiem mazākajiem. Semināru noslēdza skolu bibliotekāru pieredzes un iedvesmas stāsti. Semināra ieraksts pieejams ŠEIT.

Foto: LNB BAC

Medijpratības un informācijpratības nedēļa aktīvi aizvadīta arī vairākās reģionu bibliotēkās. Bauskas Centrālā bibliotēka visas nedēļas garumā rīkoja “Ātrlasīšanas čempionātu”, uzsverot, ka arī medijpratības pamatā ir lasītprasme. Konkursa gaitā uzvarētāji noteikti septiņās kategorijās, sākot ar 1. klasi līdz pat pieaugušo konkurencei. Aizkalnes bibliotēka saviem lasītājiem piedāvāja tikšanos ar laikraksta “Vietējā Latgales Avīze” redaktori Viktoriju Nečajevu un žurnālisti Egitu Jonāni, tādējādi piedaloties nedēļas tēmas par uzticību popularizēšanā. Talsu Galvenā bibliotēka savā “Facebook” kontā, dalījās ar noderīgām saitēm, kas ļāva cilvēkiem vēlreiz uzzināt, kas ir medijpratība un informācijpratība. Tika apskatīti ieteikumi dezinformācijas atpazīšanai, loģikas kļūdu pamanīšanai ikdienas diskusijās. Tēmas atspoguļotas ar dažādu rakstu, testu un video palīdzību, lai sasniegtu dažādas mērķauditorijas un informācija nebūtu tikai lasāma, bet arī interaktīva. Savukārt Jelgavas pilsētas bibliotēkā seniori tika iepazīstināti ar šoruden latviski iznākušo IREX rīku “Very Verified”, ko nodarbības dalībnieki vērtējuši kā ļoti noderīgu.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jāpiebilst, ka ļoti daudzas bibliotēkas savās vietnēs un sociālo tīklu lapās dalījās ar informāciju par medijpratības un informācijpratības nedēļu, jauniem izdevumiem, semināriem un rīkiem. LNB Bibliotēku attīstības centrs saka paldies ikvienam bibliotekāram, kas iesaistījās medijpratības un informācijpratības nedēļas aktivitātēs un rīkoja aktivitātes medijpratības pilnveidei arī bibliotēku lasītājiem.

Ar aizvadītajām norisēm medijpratības un informācijpratības nedēļā arī ārpus bibliotēkām var iepazīties ŠEIT.

 

Rakstu sagatavoja:
Emīls Rotgalvis
Medijpratības nozares eksperts
Latvijas Nacionālā bibliotēka / Bibliotēku attīstības centrs
+371 20420628 / emils.rotgalvis@lnb.lv / www.lnb.lv