Šī gada sākumā, līdz ar fakultātes pārcelšanu uz jaunām telpām Vecrīgā, Mārstaļu ielā 28/30, tika uzsākts darbs pie LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkas izveides – labiekārtotas bibliotēkas telpas un izveidots brīvpieejas krājums. Bibliotēkas krājuma sakārtošanā lielu darbu paveica pieaicinātie eksperti – fakultātes mācībspēki. Jaunā nozaru bibliotēka ir LU Vēstures un filozofijas fakultātes un LU Bibliotēkas veiksmīgās sadarbības rezultāts.

 

Uzsākot jauno mācību gadu, Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā vairāk nekā 6 000 iespieddarbu latviešu valodā un svešvalodās, kas ir izvietots brīvpieejas krājumā. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami visi LU Bibliotēkas pakalpojumi, iespējams izmantot plašu abonēto elektronisko resursu klāstu un saņemt profesionālas konsultācijas to lietošanā kā ikvienā LU Bibliotēkas struktūrvienībā.

 

Laipni aicinām visus interesentus piedalīties LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkas atklāšanā!