Atklāšanā piedalījās daudzi apmeklētāji. Klātesošos uzrunāja novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Bibliotēkas dizaina projekta autors un objekta izveides realizētājs Nauris Jefimenoks ( SIA “AVEARTH”) pastāstīja par to, kā lietot āra bibliotēku.

Dalībnieki stāstīja, ka līdzīgus objektus redzēja vairākās valstīs un ir gandarījums, ka tas ir tapis arī Ludzā.
Ludzas parka jauns vides objekts tapa pateicoties Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības atbalstītā projekta un Ludzas novada pašvaldības finansējumam.

Ludzas bibliotēkas darbinieki aicina pilsētas iedzīvotājus aktīvi izmantot āra bibliotēkas iespējas.