Pasaulē visām mūs vienojošām lietām un notikumiem ir kāda neredzama un netaustāma saite. Mēdz teikt, ka noteikumi ir domāti tam, lai tos ievērotu. Tā noteikti ir ar oficiāli apstiprinātiem standartiem. Daudzi no tiem mūsu ikdienu ietekmē tik šķietami elementāri, ka pat neaizdomājamies, kā būtu, ja šādu noteikumi nebūtu bijis. Arī šogad, starptautiski un Latvijā, ir ticis strādāts, lai atmiņas institūciju nozarēs rūpētos par esošo virsnoteikumu secīgu atjaunošanu un jaunu pieņemšanu, kas augstākajā līmenī sniegtu institūcijām funkcionālu atbalstu. 2022. gadam tuvojoties noslēgumam, rodas vēlme atskatīties uz paveikto un formulēt nākamajā gadā iecerēto arī standartizācijas jomā.

Vispirms īsumā par to, kas ir virzītājspēks, proti, Latvijas standartu izdevējs un izplatītājs ir Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija “Latvijas standarts”  (LVS).  LVS, savukārt, darbojas “Informācija un dokumentācija” standartizācijas tehniskā komiteja (LVS/STK/22), kas izstrādā un iesniedz reģistrēšanai bibliotēku, muzeju un arhīvu nozares standartus. Šajā komitejā darbojas atmiņas institūciju jomas eksperti no Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA), Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Muzeju, bibliotēku un arhīvu nodaļas, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Muzeju biedrības, LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas arhīva, Latvijas Bibliotekāru biedrības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Muzeju padomes.

LVS valsti pārstāv vairākās starptautiskās standartizācijas organizācijās. Viena no tām ir Starptautiskā standartizācijas organizācija (International Organization for Standardisation (ISO)), kuras tehniskajā komitejā ISO /TC46 “Informācija un dokumentācija” balsstiesības ir pārstāvjiem no LVS ID STK, tādējādi pilnasinīgi piedaloties starptautisko nozares standartu izstrādē un apstiprināšanā. ID STK saistoši ir arī Eiropas Standartizācijas komitejas (European Committee for Standardisation (CEN)), Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)), ASV Kongresa bibliotēkas (The Library of Congress (LOC)), Universālās decimālās klasifikācijas konsorcija (Universal Decimal Classification Consortium (UDCC)) izstrādātie noteikumi, kas ņemti vērā Latvijas atmiņas institūciju darbības nodrošināšanā.

2022. gadā LVS ID STK ir strādājusi galvenokārt pie jau esošo standartu starptautiski atjaunināto versiju reģistrēšanas Latvijas valsts standartu statusā. 2023. gadā ir plānots turpināt šo procesu, aktīvi sekojot līdzi starptautiskajā standartizācijas vidē notiekošajiem procesiem un ieviešot tos Latvijas institūcijās. Tāpat ikviens nozares entuziasts ir aicināts sūtīt savus jautājumus un ierosinājumus par nozarei aktuālajiem standartiem, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu nozares darbības stiprināšanā (e-pasts saziņai norādīts zemāk kontaktinformācijā).

Šogad realizēta iecere par standartizācijas jomas informācijas aktualizēšanu Bibliotēku portālā: ir atjaunota sadaļa par nozares standartizāciju. Tajā ietvertās apakšsadaļas sniedz ieskatu vispārējā standartizācijas jomas attīstībā un vēsturiskajā ainā Latvijā. Sadaļu būtiski papildina nule izveidoti nozaru speciālistiem noderīgi saraksti, vienā no tiem apkopoti Latvijas valsts standarta statusā un spēkā esošie ISO un CEN standarti ar ieskatu to darbības laukā (Scope), savukārt otrā ‒ nozarei būtiski normatīvdokumenti, vadlīnijas, metodiskie un konsultatīvie izdevumi ar īsu anotāciju interesentu ērtībām. Sarakstu izstrādātāju mērķis ir tuvināt bibliotēku nozares un arī citu atmiņas institūciju (muzeju un arhīvu) darbību reglamentējošos materiālus to lietotājiem.

Redzesloka paplašināšanai interesentiem var būt noderīgi ieskatīties Starptautiskās standartizācijas asociācijas ISO tīmekļvietnē, konkrēti ISO/TC46 “Informācija un dokumentācija” sadaļas jaunākajos publicētajos rakstos, piemēram, “How ISO codes connect the world”, kurā iztirzāti kodēšanas aspekti. Tāpat aktualitātes standartu jomā Latvijā regulāri publicē Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija “Latvijas standarts”.

Bibliotēku portāls sadarbojas ar Latvijas ilustratoriem, kuru darbus publicējam Instagram kontā @biblioteka_lv. Raksta ilustrācijas autore ir Laura Lukeviča @lauracmyk

 

Informāciju sagatavoja:
Aija Uzula
Standartizācijas eksperte
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliogrāfijas institūts
standarti@lnb.lv