Vebināram pieslēdzās vairāk nekā 800 Latvijas bibliotekāri no publiskajām, skolu, akadēmiskajām, koledžu bibliotēkām, kā arī LNB, tā noslēgumā paužot daudz pateicības vārdu par pasākuma saturisko kvalitāti un aktualitāti.

VIDEO IERAKSTS

Vebināru vadīja vadošā digitālās vides pētniece Baltijā, DRFLab, Atlantic Council/NATO Stratcom COE, dezinformācijas pētniece Nika Aleksejeva, bet atklāšanas vārdus sacīja KM valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš. Vebināra pirmajā daļā piedalījās medicīnas jomas eksperti – Covid-19 nodaļas virsārsts Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, lektors Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā Kārlis Rācenis, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju kontroles dienesta vadītāja ārste Dana Isarova, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģe Viktorija Černiševa. Vebināra otrajā daļā piedalījās komunikācijas zinātnes doktore medijpratības eksperte Klinta Ločmele, doktora grāda kandidāte sociālantropoloģijā Vīnes Universitātē viesdocetāja RSU Anna Žabicka, Latvijas Drošāka interneta centra metodiķe Liene Valdmane. Noslēgumā Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone aicināja bibliotekārus domāt un rīkoties valstiski, atbildīgi, stratēģiski, ilgtspējīgi un ētiski, sekmējot drošas vides nodrošināšanu un Covid-19 krīzes situāciju mazināšanos.

Viena no lektorēm – medijpratības eksperte Klinta Ločmele – medijpatības veicināšanas ietvaros izstrādās metodisko materiālu bibliotekāriem “Dati un statistika: kā izvērtēt un ieraudzīt maldināšanu?”. Tā mērķis – stiprināt sabiedrības medijpratību un kritisko domāšanu, izvērtējot datus un statistiku. Materiāls atklās populārākos veidus, kā notiek manipulācija skaitļiem, to interpretāciju un vizuālo atainojumu, sniedzot arī piemērus no Latvijas un starptautiskās informācijas telpas.

Kaut arī valstī ir noteikta stingra mājsēde, Latvijas bibliotēku darbinieki turpina profesionāli pilnveidoties, apgūt jaunas prasmes, nostiprināt esošās zināšanas, pārdomāt darba virzienus un prioritātes. Pandēmijas apstākļos arvien aktuālākas kļūst tēmas, kas saistās ar medijpratību un informācijpratību, datu pratību un datu interpretāciju. Lai stiprinātu un izglītotu savas kopienas, bibliotekāri tiek aicināti būt par viedokļu līderiem, aktīvi un pārliecinoši daloties iegūtajās prasmēs un zināšanās.

Prezentācijas:

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra speciālisti
E-pasts: madara.freivalde@lnb.lv; evija.vjatere@lnb.lv