2021. gada 4. novembrī tiešsaistē, platformā “Zoom”, notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra ar Kultūras ministrijas atbalstu rīkots medijpratības vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības un drošības jautājums”. Tā mērķis – informēt bibliotekārus par medijpratības nozīmīgumu laikā, kad visapkārt valda viedokļu sadrumstalotība, aicināt ieklausīties profesionāļu viedokļos par vakcinēšanos un iedrošināt bibliotekārus uzrunāt kopienu pieņemt pārdomātus un ticamā un pārbaudītā informācijā balstītus lēmumus, neļaujoties dezinformācijai un manipulācijai.

0:0004:25 Ievads

04:2512:50 Uldis Zariņš Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos.

13:0346:10 Kārlis Rācenis Covid-19 nodaļas virsārsts, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā; Lektors Rīgas Stradiņa universitātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā.

46:341:06:07 Viktorija Černiševa Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģe.

1:06:441:56:49 Dana Isarova Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju kontroles dienesta vadītāja, ārste.

2:09:472:35:07 Klinta Ločmele Komunikācijas zinātnes doktore, medijpratības eksperte.

2:35:453:22:19 Anna Žabicka Doktora grāda kandidāte sociālantropoloģijā Vīnes Universitātē, viesdocetāja Rīgas Stradiņa universitātē .

3:22:444:05:25 Liene Valdmane Latvijas Drošāka interneta centra metodiķe.