Vietne “Gadsimta stāsti” ir veidota, lai nodrošinātu dažādu ikdienas parādību fiksēšanu par sociālajā atmiņā vēl dzīvo laika posmu no 20. gadsimta vidus līdz mūsdienām. Par šo posmu iegūts salīdzinoši mazāk liecību nekā par agrākiem vēstures periodiem. No šī laika muzeja krājumā glabājas priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti, tomēr ne vienmēr dāvinātāji snieguši detalizētas ziņas par tiem un par priekšmetu darināšanas vai lietošanas apstākļiem. Papildinot jau savākto muzeja priekšmetu klāstu ar izvērstākiem laikabiedru stāstiem par dažādām ikdienas parādībām, ceram vēl pilnvērtīgāk saglabāt zūdošās liecības par jaunāko laiku vēsturi.

Gadsimta stāsti” piedāvā dažādu garumu anketas par visdažādākajām dzīves jomām, ko var aizpildīt pie datora, turklāt nepieciešamas minimālas datorprasmes. Anketām iespējams pievienot arī foto, audio vai rakstītos materiālus. Jebkuram interesentam ir iespēja ziņas vākt un iesniegt trīs veidos:

  • kā savu atmiņu un pieredzes stāstījumu,
  • kā izvērstu strukturētu interviju ar citu personu,
  • kā dzirdēta stāsta atstāstījumu.

Vietne “Gadsimta stāsti” ir brīvi pieejama plašai auditorijai, lai fiksētu savas atmiņas, lasītu citu atmiņas vai izmantotu jau savākto materiālu pētniecībā. Novadpētniekiem tiek piedāvāta iespēja izmantot karti, lai iepazītos ar noteikta novada atmiņu stāstiem. Novērtējot Latvijas bibliotēku ieguldījumu novadpētniecībā, muzejs rosina veidot sadarbību Latvijas iedzīvotāju atmiņu dokumentēšanā. Līdzšinējā darbībā nozīmīgs izaicinājums izrādījusies iedzīvotāju zemā aktivitāte, tādēļ sadarbībā ar bibliotēkām redzam iespēju nepastarpināti uzrunāt reģionu iedzīvotājus.

Lai iepazīstinātu ar vietnes darbības principiem un informācijas ievietošanu tajā, kā arī pārrunātu sadarbības iespējas, projekta komanda ikvienu interesentu aicina uz informatīvu tiešsaistes semināru “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iesaistes platforma “Gadsimta stāsti” un tās sniegtās iespējas novadpētniecībā”, kas notiks 2023. gada 16. februārī plkst. 10.00.

Semināra programma

Pievienošanās semināram, izmantojot Zoom saiti.
Meeting ID: 869 5429 5868
Passcode: 516251

Ar detalizētu informāciju video formātā var iepazīties šeit:

Gadsimta stāsti: emuzejs.lnvm.lv/stasti/#/

 

Papildu informācija:
Astra Spalvēna
LNVM Etnogrāfijas nodaļas pētniece
astra.spalvena@lnvm.lv, 26330992