Latvijas Universitāte aicina piedalīties doktorantūras skolas “Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos” organizētajā Saloniku Aristoteļa universitātes Filozofijas un izglītības fakultātes asoc.prof. Georga K. Zarifa vieslekcijā “European area of lifelong learning: validation of non-formal/informal learning and the use of learning outcomes” un zinātniskajā seminārā (angļu valodā). Vieslekcija notiks Jūrmalas gatvē 74/76, B1 auditorijā, 4. aprīlī plkst.15.30 – 18.00. To varēs vērot arī tiešraidē Latvijas Universitātes portālā www.lu.lv/tiesraide. Savukārt dienu vēlāk, 5. aprīlī, plkst.11.00 – 13.00, paredzēts seminārs, kas notiks Jūrmalas gatvē 74/76, G13 auditorijā. Seminārā tiks diskutēts par mācīšanās rezultātu nepieciešamību un to pielietošanu izglītības programmu izveidē.

 

Georgs K. Zarifa ieguvis doktora grādu Aristoteļa universitātē, bet pēc tam studējis arī Varvikas Universitātē (University of Warwick) Lielbritānijā. Viņa specialitāte ir pieaugušo tālākizglītība. Savos pētījumos viņš salīdzinājis Dienvideiropas un Balkānu valstu pieredzi. Par pieaugušo tālākizglītību viņš sarakstījis arī vairākas grāmatas, kā arī izstrādājis praktiskas mācīšanas metodes un padomus. Vairāk informācijas par viesprofesoru.

 

Par Latvijas Universitāti

 

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kurā studē aptuveni 15 tūkstoši studentu. LU piedāvā vairāk nekā 130 akreditētas studiju programmas. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.