2014. gada 4. aprīlī plkst.15.30 – 18.00 Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (Rīgā, Jūrmalas gatvē 74/76, B1 auditorijā) notiks Saloniku Aristoteļa universitātes Filozofijas un izglītības fakultātes asoc.prof. Georga K. Zarifa vieslekcija “European area of lifelong learning: validation of non-formal/informal learning and the use of learning outcomes”.  To varēs vērot arī tiešraidē Latvijas Universitātes portālā www.lu.lv/tiesraide.  

 

Papildinformācija