Piedalīties diskusijā, paust savu viedokli un izteikt priekšlikumus laipni aicināti visi, kas ieinteresēti bibliotēku novadpētniecības darba attīstībā!

 

Saskaņā ar IFLA/UNESCO vadlīnijām attīstībai publiskā bibliotēka ir viena no svarīgākajām vietējās sabiedrības institūcijām, kas vāc, saglabā un nodrošina publicitāti vietējās kultūras mantojumam. Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas izstrādātas ar mērķi pilnveidot Latvijas bibliotēku novadpētniecības darbu, sekmēt izpratni par nozīmīgākajiem novadpētniecības darba aspektiem, ieviest vienotus darbības principus. Vadlīnijās skaidrota bibliotēkas loma novadpētniecībā, apskatīta novadpētniecības darba plānošana, saturs un būtiskākie virzieni: krājuma attīstība, apstrāde, saglabāšana, pieejamība, popularizēšana, sabiedrības iesaiste. Kā novadpētniecības darba nākotnes perspektīva iezīmēta bibliotēku sadarbība novadpētniecībā valstiskā līmenī un vienotas novadpētniecības nacionālās kolekcijas veidošana. Vadlīnijas plānotas kā rekomendējošas, ņemot vērā atšķirīgos bibliotēku tipus, vietu un lomu Latvijas bibliotēku sistēmā, bibliotēku unikālos vietējos apstākļus, lietotāju vajadzības, materiāli tehniskās un finansējuma iespējas u.c. Vadlīniju projekts pieejams: http://ej.uz/inz5.

 

Diskusijā tiks turpināts* apspriest novadpētniecības darba jautājumus. Šajā reizē uzmanības lokā būs šādi temati:

  • Kas ir novadnieks: atlases kritēriji.
  • Vai bibliotēkas novadpētniecības krājumā iekļaut tikai ‘vērtīgus’ izdevumus? Kas ir vērtīgs? Kā izvairīties no subjektīvisma?
  • Pieejamības politika. Vai ideoloģiski tendenciozi, sagrozīti, kļūdaini, personu diskreditējoši u.tml. materiāli izvietojami brīvpieejas krājumā?
  • Novada kultūru daudzveidības atspoguļojums novadpētniecībā.
  • Bibliotekārs – novada informācijas pārvaldītājs. Kā atspoguļot novadpētniecības materiālus, kas atrodas citu institūciju krājumos?
  • Novadpētniecības darba pamatuzdevumi un papildu virzieni: reālā situācija.
  • Bibliotekārs – sadarbības iniciators un novadpētniecības resursu koordinators savā novadā.
  • Inovatīvi novadpētniecības krājuma popularizēšanas veidi. Tīmekļa 2.0. iniciatīvas novadpētniecības darbā.
  • Brīvais mikrofons: aktuāli novadpētniecības darba jautājumi, nākotnes perspektīvas un plāni, pārdomas un secinājumi.

 

Dalībai diskusijā reģistrēties līdz 3. aprīlim: https://goo.gl/forms/j0JhswYck98FPRp62 .

 

 

*2016. gada 9. jūnijā LNB norisinājās pirmā novadpētniecības diskusija. Skatīt diskusijas apskatu