Mācības 960 stundu profesionālās tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (turpmāk – LNB) no 2019. gada jūlija notika ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros. Mācības uzsāka 30 cilvēki no visas Latvijas divās mācību grupās. Lai iegūtu kvalifikāciju “bibliotekārs”, absolventi pusotra gada garumā apguva 11 mācību priekšmetus un izgāja profesionālās kvalifikācijas praksi, kā arī kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Mācības nodrošināja LNB Kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar citu LNB struktūrvienību darbiniekiem, kā arī pasniedzējiem un ekspertiem no LNB un citām Latvijas bibliotēkām un nozarēm. Kvalifikācijas prakses (240h) norisi nodrošināja 20 bibliotēkas visā Latvijā.

Latvijas Nacionālā bibliotēka sveic absolventus un vēl veiksmi turpmākajā profesionālajā darbībā!

Ar šo izlaidumu LNB noslēdz dalību konkrētajā ESF projektā.

Vairāk par ESF projektu: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
Vairāk par LNB Kompetenču attīstības centru: www.macies.lnb.lv