Kā terminoloģijas darbu ietekmē digitālo tehnoloģiju attīstība? Kā izmantot interneta iespējas, lai nodrošinātu ērtu pieeju daudzvalodu terminoloģijai, kura top dažādu valstu institūcijās? Kāda ir Latvijas loma terminoloģijas risinājumu attīstībā Eiropas Savienībā?

Prezentācijā “Latvijas pienesums Eiropas terminoloģijas tehnoloģiju attīstībā” ar saviem ne vien Latvijā, bet arī pasaulē gūtajiem sasniegumiem tulkošanas un terminoloģijas jomās dalījās uzņēmuma “Tilde” Valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs.

Klausītāji uzzināja par “Tildes” vadīto Eiropas institūciju tīklu, kurš veicina daudzveidīgu sadarbību terminoloģijas tehnoloģiju un resursu attīstībā Eiropas Savienībā. Prezentācijā tika parādīta gan lielākās Eiropas terminoloģijas platformas EuroTermBank.eu attīstība, gan automatizēti terminoloģijas pakalpojumi, kas tapuši TaaS projektā, gan darbs pie terminoloģijas datubāzu tīkla Federated TermBank Network izveides.

Inovatīvais terminoloģijas resurss Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls (LNTP) termini.gov.lv tika atklāts 2018. gada 12. decembrī. Jau gandrīz divus gadus portāls ir pieejams apmeklētājiem. Vai jaunais terminoloģijas resurss ieguvis popularitāti? Kāds ir lietotāju vērtējums? Vai protam izmantot portālā piedāvātos pakalpojumus? Par to savā prezentācijā “Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla termini.gov.lv tapšana un tā sniegtās iespējas darbā ar informācijas resursiem” klausītājus informēja VVC Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs Arturs Krastiņš.

Valsts valodas attīstības pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem latviešu valodas terminoloģijas attīstības nodrošināšanā bija izvirzīta vienotas terminu datubāzes izveide valstī, apvienojot LZA TK un VVC resursus, kā arī terminus no citiem autoritatīviem avotiem. 2017. gadā Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) pārraudzītā ERAF projekta “Mašīntulkošana” ietvaros tika uzsākta Terminoloģijas portāla veidošana. Programmatūru sadarbībā ar LZA TK, VVC, Latviešu valodas aģentūru un KISC izstrādāja valodu tehnoloģiju uzņēmums “Tilde”. Portāls tika veidots kā lietotājiem draudzīgs un ērti lietojams informācijas resurss, kurš jebkuram interesentam sniedz iespēju meklēt un iegūt informāciju par terminiem, iepazīties ar terminoloģijas aktualitātēm, kā arī piedalīties terminrades procesā.

Krastiņš uzsvēra, ka kopš portāla atvēršanas tā apmeklētāju skaits ievērojami pieaudzis, kā arī uzlabojies apmeklējumu dziļuma rādītājs. Veikti arī būtiski funkcionāli uzlabojumi un satura papildināšana: pievienoti vairāki tūkstoši jaunu šķirkļu Valsts valodas centra izstrādāto terminu kolekcijā, precizēts šķirkļu saturs citās kolekcijās; lai atvieglotu šķirkļu pārskatīšanu, mainīts lauku izkārtojums, pievienota kolekciju šķirošanas funkcija.

Uz jautājumu par lietotājiem jau labi zināmās Akadēmiskās terminu datubāzes “Akadterm” nākotnē prognozējamo statusu tika sniegta atbilde, ka paredzēta “Akadterm” iesaldēšana un pilnīga pāreja uz darbu LNTP.

Sarunas noslēgumā LZA TK priekšsēdētājs Māris Baltiņš rosināja aktīvi izmantot jauno resursu. Neskatoties uz izskanējušiem viedokļiem par terminu datubāzes “Akadterm” priekšrocībām salīdzinājumā ar jauno portālu, jāsaprot, ka “Akadterm” ir tehnoloģiski novecojusi un nenodrošina lietotājiem nepieciešamo funkcionalitāti.

LNTP iespējas nodrošinās arī lokālu terminoloģijas kolekciju pievienošanu portāla saturam. Tāpēc arī bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistiem vērts apsvērt iespēju iekļaut sava terminoloģijas resursa “Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzes” saturu vienotajā latviešu terminoloģijas tiešsaistes platformā un izmantot tās priekšrocības. Šī doma izskanēja jau 2017. gada konferencē “Bibliotēku un saskarnozaru terminoloģija: teorija un prakse”, prezentējot “Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzi” un izsakot cerību, ka nākotnē “kā lokālie redaktori varēsim iekļauties arī paredzamās valsts vienotās terminu datubāzes satura veidošanā”.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārvaldītās “Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzes” http://termini.lnb.lv/ atjaunotā versija tika atvērta 2017. gada martā. Tās mērķis – veidot un uzturēt bibliotēku, arhīvu un muzeju darba terminoloģijas resursu digitālā formā, lai sekmētu šo institūciju attīstību un sadarbību.

Pasākuma prezentācijas pieejamas Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļvietnē

 

Informāciju sagatavoja:
Inese Kazāka
Standartizācijas un terminoloģijas speciāliste
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716051
E-pasts: inese.kazaka@lnb.lv