Viens no eksāmeniem norisinājās 18. un 19. jūlijā kā profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības” noslēgums, kā rezultātā bibliotekāra kvalifikāciju ieguva četras programmas absolventes. Savukārt maijā un novembrī norisinājās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmeni, kuros piedalījās un bibliotekāra kvalifikāciju ieguva kopā 24 nozares darbinieces no Aizkraukles, Smiltenes, Valkas, Valmieras, Ludzas, Saldus, Cēsu, Gulbenes, Ogres, Rēzeknes, Ķekavas un Jelgavas novada, kā arī Jelgavas, Liepājas un Rīgas valstpilsētas.

Visas eksāmenu dalībnieces saņēma apliecību par to, ka viņām piešķirta profesionālā kvalifikācija “bibliotekārs”, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Kopš pirmā KAC rīkotā kvalifikācijas eksāmena 2017. gada jūnijā apliecības saņēmuši kopā 326 jeb 92,6 % no visiem 352 eksaminētajiem.

Visbiežākais 2023. gada eksāmenos iegūtais vērtējums ir 8 balles (ļoti labi) – to ieguva 15 no 28 eksaminētajām. Vidējais iegūtais vērtējums 2023. gadā ir 7,1 balle, kas ir par 0,4 ballēm augstāks nekā visos (kopā 30) līdz šim notikušajos kvalifikācijas eksāmenos kopš 2017. gada, kuros vidējais iegūtais vērtējums ir 6,7 balles.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2023. gada pretendentēm vislabāk veicās eksāmena praktiskās daļas uzdevumu izpildē, kurā eksaminētās ieguva vidēji 81,3 % no maksimālā punktu skaita. Savukārt teorētiskajā daļā eksaminētās ieguva vidēji 74,3 % no maksimālā punktu skaita.

No sirds apsveicam visas kvalifikācijas ieguvējas un vēlam visu labāko turpmākajā profesionālajā darbībā!
2024. gadā kvalifikācijas eksāmens tiek plānots maijā un decembrī. Visus interesentus aicinām pieteikties kvalifikācijas eksāmenam elektroniski ŠEIT.

Sekojiet līdz aktuālajai informācijai KAC tīmekļvietnē un Facebook lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Černavska
Kompetenču attīstības centrs
Latvijas Nacionālās bibliotēka
elina.cernavska@lnb.lv