Laikraksta “Kultūras Forums” veidotāju paziņojums

 

Visus šos gadus laikraksts ir pastāvējis kā neatkarīgs profesionāls kultūras izdevums, liels, melnbalts, 12 lappušu biezs, jūtīgi un visaptveroši atspoguļojot notikumus un idejas. Ņemt labāko no kādreiz iznākušās Literatūras un Mākslas, kurā strādājusi arī redaktore Inga Šteimane, savienot to ar mūsdienu prasībām un iesaistīt visu paaudžu labākos kritiķus un speciālistus – tā īsumā raksturojams Kultūras Forums.

Kultūras Forums izsaka dziļu pateicību saviem lasītājiem. Tie ir cilvēki, ar kuriem laikraksts īsteno savu stratēģiju: profesionāls, kritisks un nesamākslots skats uz notikumiem, ko patiesi piedāvā kultūras vide, nekrītot kārdinājumā radīt realitātei neatbilstošas, realitāti “uzlabojošas” konstrukcijas. Tas nav piens, tā, ir cieta barība, kā teiktu apustulis Pāvils.

 

Sakām paldies laikraksta līdzfinansētājiem, kas palīdzēja veidot budžetu – Rīgas domei un VKKF, paldies atsevišķu projektu sadarbības partneriem: Liepājas kultūras pārvaldei, Daugavpils universitātes Komparatīvistikas institūtam, valodu centram Ad Verbum, sakām paldies par ieguldījumu satura veidošanā Muzeju valsts pārvaldei, kamēr tā pastāvēja – par kopīgi radīto Mnēmosini, Latvijas Mākslinieku savienībai par LaMāsu un Latvijas Komponistu savienībai par Skaņu rakstiem. Katru nedēļu vairāk nekā divtūkstoš eksemplāros laikraksts nonāk pie lasītājiem tirdzniecības vietās un pastkastītēs.

 

Tomēr līdzfinansējums Kultūras Foruma iznākšanas vēsturē tikai pāris reizes bijis tuvu skaidrībai visam gadam un šo nebeidzamo spriedzi, ko paredz periodiska izdevuma nepiekāpīgā regularitāte, pazīst daudzu izdevumu veidotāji. Lai viņiem stipri nervi, jo visupirms taču jādomā par izdevuma saturu, par kvalitāti…

 

Visu labu! Tiekamies vēl šogad laikraksta Kultūras Forums slejās, tiekamies turpmāk citos veidos. Uz redzēšanos!

 

Laikraksta komanda – galvenā redaktore un redaktori – Ilze Zveja, Amanda Aizpuriete, Ilva Skulte, Maija Treile, Toms Treibergs, kā arī žurnāliste Lana Strode, korektore Daiga Lapāne un maketētāja Ilze Šeldere – augstu vērtē notikušās sarunas ar lasītājiem.

 

Jūsu Kultūras Forums