Zinātnieku nakts ir Eiropas līmeņa pasākums, kuru organizē Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas augstskolas, zinātniskie institūti un citas ar izpēti saistītas institūcijas. Pasākums Latvijā noritēs jau devīto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropas valstu – Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk kā 300 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski ir saistītas ar kristālu tematiku, dodot ieskatu kristālu daudzveidībā, to esamībā dabā un daudzveidīgajā pielietojamībā. 26. septembrī plašākai sabiedrībai apskatei būs atvērti zinātniskie institūti, augstskolu fakultātes, kur interesenti varēs piedalīties zinātniskos eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem un uz brīdi iejusties zinātnieka ikdienā. Kopīgi varēs no jauna atklāt lietas, bez kurām šodien mūsu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama un kuras ir dažādu zinātnes sasniegumu rezultāts. Varēs iepazīties ar jaunām tehnoloģiju idejām, kas pateicoties zinātnei vēl var ienākt mūsu sadzīvē.

Zinātnieku nakts programma

Zinātnieku nakts laikā dažādi pasākumi notiks:

RĪGĀ
    Latvijas Universitāte
    LU Cietvielu fizikas institūts
    Rīgas Tehniskā universitāte
    Rīgas Stradiņa universitāte
    Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
    Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs
    Transporta un sakaru institūts
    a/s Latvijas Valsts ceļi
    Latvijas Nacionālā bibliotēka

SALASPILĪ
    Nacionālais Botāniskais dārzs

JELGAVĀ
    Latvijas Lauksaimniecības universitāte

DAUGAVPILĪ
    Daugavpils Universitāte

VENTSPILĪ
    Ventspils Augstskola

RĒZEKNĒ
    Rēzeknes Augstskola

VALMIERĀ
    Vidzemes Augstskola

LIEPĀJA
    Liepājas Universitāte