No 2022. gada 3. janvāra līdz 31.janvārim ir atvērta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem (mobility funding). Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1–10 dienas). Pretendentiem ir iespēja doties uz Lietuvu, Igauniju, Dāniju, Somiju, Fēru salām, Grenlandi, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju un Ālandu salām. Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā. Agrākais iespējamais brauciena datums ir astoņas nedēļas pēc pieteikšanās termiņa beigām. Pieteikšanās termiņš ir 2022. gada 31.janvāris (plkst. 15.59). Šogad šinī modulī paredzēti vēl divi pieteikšanās termiņi – no 28. februāra līdz 28.martam un no 29.augusta līdz 26.septembrim.

No 2022.gada 11.janvāra līdz 11.februārim izsludināts pieteikšanās termiņš mākslinieku rezidenču centru atbalstam (funding for artist residencies). Finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un radošo profesiju pārstāvjus no citām šī reģiona valstīm. Granta ietvaros tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas. Pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 11.februārim (plkst. 15:59). Šogad šī ir vienīgā pieteikšanās šinī programmas modulī.

No 24.janvāra līdz 24.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai (network funding). Sadarbības tīklu veidošanas mērķis ir sniegt iespēju sadarboties dažādu kultūras jomu pārstāvjiem, veidot partnerattiecības un mācīties vienam no otra, pilnveidot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un labo praksi, kā arī attīstot zināšanas un prasmes. Sadarbības tīklā jāiekļauj vismaz trīs Ziemeļvalstis un/vai Baltijas valstis. Pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 24.februārim (plkst. 15:59). Ilgtermiņa sadarbības tīklu atbalsta saņemšanai šis ir vienīgais pietiekumu iesniegšanas termiņš, bet īstermiņa sadarbības tīklu izveidei pieteikumus varēs iesniegt arī no 20.augusta līdz 20.septembrim.

Pretendenti no Latvijas jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomnieci Ievu Hermansoni, rakstot e–pastu ieva@norden.lv vai zvanot uz tālruni +371 28682639.

Plašāka informācija par pieteikšanos – Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā www.nordiskkulturkontakt.org/en/.

 

Informāciju sagatavoja:
Inga Puriņa,
Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā informācijas padomniece
e-pasts inga@norden.lv
tālrunis +371 26651841