Mērķprogrammas “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos” mērķis ir finansēt reģionālu kultūras institūciju programmu, kas nodrošina daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrā, organizējot Latvijā rezidējošo profesionālās mākslas kolektīvu un mākslinieku, kā arī viesmākslinieku koncertus, izrādes un/vai izstādes, un/vai filmu skates; izglītības programmas, meistarklases un/vai rezidenču programmas; un/vai festivālus. Mērķprogrammas “Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” mērķis ir atbalstīt nozares profesionālas nevaldības kultūras organizācijas, kuras sistemātiskā nekomerciālā darbībā veicina inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību Latvijā, nodrošinot augstvērtīgus mākslas notikumus, to popularizēšanu publiskajā telpā, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos. Mērķprogrammas “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi” mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu, ilglaicīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā. Pieteikumu iesniegšana konkursos tikai projektu pieteikumu sistēmā kkf.kulturaskarte.lv

Pieteikumus VKKF Mūža stipendiju konkursā var iesniegt tikai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, nosūtot to VKKF uz e-pasta adresi muza-stipendija@kkf.lv līdz 2020. gada 20. novembrim plkst. 23:59. Pieteikumus konkursā var iesniegt: Kultūras ministrija, Kultūras ministrijas iestādes un kapitālsabiedrības, Latvijas Radošo savienību padome, Latvijas Pašvaldību savienība.

VKKF mūža stipendijas piešķir kopš 1998. gada, paredzēts, ka šogad tiks piešķirtas 16 mūža stipendijas.

Konkursu rezultāti tiks paziņoti pēc 2020. gada 18. decembra.

 

Papildu informācijai:
Jana Vērdiņa
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29144379 / 67509944