No 30. oktobra publiskos pasākumos telpās un ārpus telpām varēs piedalīties līdz 300 personām. Privātos pasākumos, gan iekštelpās gan ārpus telpām, drīkstēs vienkopus pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki.

Kultūrvietu un organizētu kultūras pasākumu apmeklētājiem saglabājas spēkā prasība lietot mutes un deguna aizsegu gan pārvietojoties telpās, gan atrodoties fiksētās, personalizētās sēdvietās.

Tāpat līdz 15. novembrim saglabājas spēkā aizliegums sniegt saimnieciskos pakalpojumus un organizēt pasākumus, kas saistīti ar bērnu izklaidi (piemēram, bērnu viesību organizēšana, izklaides un atrakciju centru, batutu parku, bērnu rotaļu istabu, bērnu pieskatīšanas istabu darbība, tai skaitā tirdzniecības centros). Šis nosacījums gan neattiecas uz kultūras pasākumiem, kas tiek organizēti bērniem – piemēram, teātra izrādēm.

Kā noteikts jau iepriekš, kultūras un izklaides vietas, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 06:00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24:00.

Līdz 13. novembrim pagarināts ierobežojums klātienē rīkot interešu izglītības un amatiermākslas nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām, izņemot profesionālās izglītības iestādes, kur skolēni iegūst vispārējo vidējo vai pamatizglītību. Interešu izglītības un amatiermākslas nodarbības arī turpmāk rekomendējams organizēt attālināti – tiešsaistē.

Sakarā ar īpašu drošības pasākumu noteikšanu astoņās pašvaldībās (Daugavpils pilsētā un novadā, Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Olaines, Talsu un Krāslavas novadā) līdz 6. novembrim minētajās pašvaldībās amatiermākslas darbība klātienē nenotiek arī individuāli.

No 30. oktobra privātu pasākumu (fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums ģimenes, radinieku, draugu u.c. lokā) vietās kopā drīkst būt 10 cilvēki (gan telpās gan ārpus telpām). Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), kā arī pasākums var norisināties līdz plkst. 24.00.

Sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) iekštelpās pie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par 4 personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00.

Valdība arī lēma par divām nedēļām, līdz 13. novembrim, pagarināt attālinātās mācības bērniem no 7. klases, kā arī turpināt noteiktos piesardzības pasākumus interešu izglītībā un amatiermākslas kolektīvu darbībā. Tāpat pieņemts lēmums līdz gada beigām augstskolās studijas īstenot attālināti. Ievērojot piesardzības pasākumus, klātienē augstskolās var noritēt praktiskās nodarbības.

 

Šīs izmaiņas noteiktas līdz ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.”