Savukārt angļu valodā vispopulārākā bibliotēku apmeklētāju vidū ir datu bāze EBSCO, kas ir novērtēta gan publiskajās, gan zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās. Gada laikā tā apmeklēta 54 921 reizes.
 
Bibliotēkās apmeklētājiem šīs elektroniskās datu bāzes ir pieejamas bez maksas.
 
Letonika.lv ir sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais latviskais uzziņu un tulkošanas portāls ar plašu digitālo enciklopēdiju, vārdnīcu un terminu klāstu latviešu valodā, kas kopā aptver apmēram 36 500 enciklopēdiskas uzziņu informācijas šķirkļus un 5 500 attēlus, vairāk nekā 145 000 terminu tulkojumus un skaidrojumus, tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas ar 446 727 vārdiem un izteicieniem. Te atradīsiet arī informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu, cilvēkiem, novadiem.
 
EBSCO ir interneta resurss, kurā bibliotēkas lasītāji var pilnā apjomā lasīt populārzinātniskus žurnālus, analītiskus apskatus, uzziņu izdevumus un rakstu krājumus par dažādām nozarēm elektroniskā formā. Kā piemērus var minēt "Business Source Complete", kas apkopo vairāk nekā 1200 žurnālus par politekonomiju, vadības zinībām, finansēm, t.sk., Forbes u.c., vai "Master FILE Premier" – žurnālus par arhitektūru, mākslu, dārzkopību, dabu, piemēram, National Geographic, BBC Gardeners World u.c.
 
Otra izmantotākā informācijas sistēma ir Latvijas periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu datu bāze LURSOFT laikrakstu bibliotēka, ko bibliotēku lietotāji gadā apmeklējuši 54 907 reizes. Šajā datu bāzē pieejami visi lielie nacionālie laikraksti, kā arī apmēram 20 reģionālo laikrakstu. Bieži informācija ir meklēta arī datu bāzēs LETA un Nozare.lv, kas piedāvā ziņas, to arhīvu, preses relīzes, kā arī sistematizētu nozaru un biznesa informāciju. Neaizvietojams likumdošanas informācijas avots ir datu bāze NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma), kas nodrošina pieeju Latvijas Republikas un starptautiskajiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
 
Zinātnisko un speciālo bibliotēku auditorijā intensīvi izmantoti Britannica Online daudznozaru enciklopēdiskie interneta resursi, atvērto šķirkļu skaits sastāda 351 141 vienību. Pie izmantotākajām datu bāzēm jāmin arī Pro Quest daudznozaru elektronisko žurnālu pilntekstu resursi ar 167 732 atvērtajiem šķirkļiem.
 
Bibliotēku lietotājiem bija pieejamas arī trīs datu bāzes krievu valodā – East View un Integrum Techno, kas piedāvā daudznozaru elektronisko žurnālu pilntekstus, un daudznozaru enciklopēdisko interneta resursu informācijas sistēma Rubricon, kas arī bijusi vispopulārākā šajā segmentā, sastādot 3445 lietotāju sesijas ar 23 773 atvērtiem šķirkļiem.
 
Pavisam projekta ietvaros, pēc aģentūras rīcībā esošās informācijas, 2008. gadā reģistrētas 412 663 elektroniskās informācijas meklējumu sesijas un atvērti 2 015 393 šķirkļi.
 
Projektu "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" aģentūra īsteno kopš 2001. gada, un tā mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un uzticamu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam – projekta nosacījumi paredz, ka bibliotēku apmeklētājiem pieeja abonētajām datu bāzēm ir bezmaksas. Bibliotēkām tiek piedāvāts abonēt datu bāzes uz atvieglotiem abonēšanas noteikumiem, piemēram, Latvijas resursu abonēšanas maksu bibliotēkas no sava budžeta apmaksā tikai 40% apmērā. Kopš 2008. gada rudens v/a KISa visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām pilnībā sedz abonēšanas maksu diviem interneta resursiem latviešu valodā – enciklopēdiskajai uzziņu un tulkošanas sistēmai internetā par Latviju letonika.lv (izstrādātājs – sabiedrība "Tilde") un Normatīvo aktu informācijas sistēmai NAIS (izstrādātājs AS "Komerccentrs DATI"). Abonēšanas maksa tiek segta no v/a KIS administrētā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" līdzekļiem.
 
Pasaules līmeņa datu bāzes svešvalodās v/a KIS abonē starptautiskā projekta eIFL.net ietvaros. Projekta nosacījumi paredz, ka tajā iesaistās dalībvalstis katra ar vienu bibliotēku konsorciju jeb apvienību, kura savukārt izvirza vienu organizāciju kā savu pārstāvi projektā. Latvijas bibliotēkām pārstāvis eIFL ir v/a KIS. Pārstāvja uzdevums ir informēt savas valsts bibliotēkas par eIFL jaunumiem un piedāvājumiem, kā arī veikt koordinācijas darbu saistībā ar datu bāzu abonēšanu. Šādā veidā bibliotēkām ir iespēja ietaupīt nozīmīgus līdzekļus, jo projekta dalībvalstu bibliotēkām datu bāzes tiek piedāvātas par samazinātu abonēšanas maksu.
 
Šobrīd projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros tiek abonētas 14 datu bāzes, no kurām 4 ir latviešu valodā, 2 krievu valodā un 8 angļu valodā.
Bibliotēkas, kuras vēlas abonēt kādu no piedāvātajām datu bāzēm, jebkurā laikā var pieteikties uz šo pakalpojumu valsts aģentūrā "Kultūras informācijas sistēmas".
 
Vairāk informācijas par datu bāzu abonēšanas iespējām:
Agrita Sagalajeva, projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" administratore
v/a "Kultūras informācijas sistēmas"
Tērbatas iela 53 – 2, Rīga, LV – 1011
Tālrunis: 67844896
Fakss: 67844890
E-pasts:agrita.sagalajeva@kis.gov.lv
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste