Sarunā piedalīsies bibliotēkas čaklākie lasītāji un bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Ilze Putniņa.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Putniņa
Galvenā bibliogrāfe
Limbažu Bērnu bibliotēka
Tālr.: +371  64070727; +371 29262720
Fakss: +371 64070731
E-pasts: putnina@elimbazi.lv
http://lbb.elimbazi.lv