Uz šo nozari attiecināmas Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošās kultūras iestāžu un pasākumu programmas, kā arī Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošās sporta programmas un pasākumi.
 
Tāpat uz šo nozari attiecināma dotācija SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs", kā arī Rīgas pašvaldības aģentūras – "Mežaparks", "Rīgas pieminekļu aģentūra", "Rīgas dārzi un parki", "Rīgas kultūras aģentūra" un "Reģionālais sporta centrs "Anniņmuiža"".
 
Rīgas pašvaldības 2008. gada pamatbudžeta investīciju programmā atpūtas un kultūras nozares objektiem plānoti līdzekļi 5,4 miljonu latu apmērā, tajā skaitā Mežaparka estrādes rekonstrukcijai 4,3 miljoni latu, bet no Rīgas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem – 5,6 miljoni latu, tajā skaitā Latvijas Nacionālās operas 3. kārtas izbūvei trīs miljoni latu.
 
Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošajām programmām finansējuma palielinājums paredzēts bibliotēku, kultūras centru un namu uzturēšanas izdevumiem, atalgojumu palielinājumam tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītājiem, bibliotēku darbinieku atalgojuma palielinājumam, lai nodrošinātu vidējo atalgojumu bibliotekāriem 300 latu apmērā, festivālu mērķprogrammai, remontdarbiem kultūras iestādēs, kā arī kultūras pasākumiem.
 
Programmai "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas kultūras aģentūra"" paredzēts finansējums 2,4 miljonu latu apmērā, tajā skaitā izdevumu palielinājums 1,4 miljoni latu, kas paredzēts jaunām štata vienībām un citiem izdevumiem sakarā ar darbības paplašināšanu Rīgas pilsētas izstāžu zālē, kā arī Jūgendstila centrā un kinoteātrī "Rīga".
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošajai pamatbudžeta programmai "Nodibinājums "Sporta klubs "Rīga"" paredzēts finansējums 1,5 miljoni latu.
 
Līdzekļi 0,85 miljoni latu paredzēti jaunas 2008. gada programmas finansējumam "Vispārējo latviešu XXIV Dziesmu un XIV Deju svētku programma".
 
Kā ziņots, Rīgas pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 558,38 miljonu latu apmērā, tai skaitā 494,05 miljonu latu pamatbudžeta ieņēmumi un 64,33 miljonu latu speciālā budžeta ieņēmumi. Rīgas pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 586,94 miljonu latu apmērā, tai skaitā 502,67 miljonu latu pamatbudžeta izdevumi un 84,27 miljonu latu speciālā budžeta izdevumi.
 
Līdz ar to budžeta finansiālais deficīts plānots 28,56 miljonu latu apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta deficīts – 8,62 miljoni latu, bet speciālā budžeta deficīts – 19,94 miljoni latu.
Rīgas pašvaldības 2008. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 67,7%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts 334,3 miljoni latu.
 
Rīgas pilsētai 2008. gadā ir jāiemaksā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 52,6 miljoni latu, kas ir par 6,1 miljonu latu vairāk nekā šogad.
 
 
Aija Liepiņa LETA
Copyright © LETA