Bieži vērojamas situācijas, kad klienti vēlas nodot grāmatas laikā, kad bibliotēka slēgta, piemēram, spodrības dienā vai tad, kad svētku un pirmssvētku dienās mainīts darba laiks. Iekārta izmantojama 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, tādēļ bibliotēkas klienti, nešauboties par to, vai bibliotēka atvērta, var plānot grāmatas vai citu materiālu nodošanu, iekļaujot šo objektu pastaigas maršrutā, ejot uz skolu, darbu vai veicot lietišķus darījumus. Bibliotēkas nākošajā darba dienā līdz plkst. 10.00 grāmatu un citu materiālu nodošanas iekārta tiks iztukšota un nodotās krājuma vienības atzīmētas informācijas sistēmā.
 Ventspils bibliotēka tiecas paplašināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu klāstu un vismaz dažus no servisiem piedāvāt nepārtrauktības režīmā. Ārzemju bibliotēkas grāmatu un citu materiālu nodošanas iekārtas (book drop) klientiem piedāvā jau ilgāku laiku, taču Latvijā šāda pakalpojuma ieviešana uzskatāma par inovāciju.
 Tāda pati grāmatu un citu materiālu nodošanas iekārta pēc neilga laika tiks izvietota pie jaunās Pārventas bibliotēkas ēkas Tārgales ielā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēka
Galvenās bibliotēkas direktore
Tālr.: 636 23598
www.biblioteka.ventspils.lv