Lai piedalītos konkursā, bija jāievēro daži nosacījumi. Dalībniekiem jābūt reģistrētiem bibliotēkas lasītājiem un atbildes jāsniedz, izmantojot tieši savas bibliotēkas datorus un īpašu paroli. Vēl konkursantiem bija jāveic papildu uzdevums – jāuzraksta par savu bibliotekāru (labākos stāstus, arī par mūsu rajona bibliotekārēm var atrast www.news.lv/konkurss).
I. Birzniece pastāstīja, ka Kultūras informācijas sistēmas, gādājot par Latvijas bibliotēku modernizāciju un informācijas tehnoloģiju ieviešanu, cenšas izmantot dažādas metodes, lai bibliotekārus un lasītājus ieinteresētu iespējami plaši pielietot pieejamos interneta resursus. Pērn rīkots konkurss, sadarbojoties ar sabiedrību Tilde, tagad ar Lursoft IT, savukārt rudenī atkal būs konkurss kopā Tildi, izmantojot Letonikas datu bāzi. Jāsāk gatavoties!
D. Kunce bija gandarīta, ka konkurss Nāc uz savu bibliotēku un laimē datoru! guvis ļoti lielu popularitāti – tajā iesaistījušies vairāk nekā 500 lasītāju no apmēram 100 Latvijas bibliotēkām. Itin rosīgi startējis mūsu rajons – piedalījās Katvaru, Umurgas, Viļķenes un Limbažu Galvenā bibliotēka, taču visazartiskāk – Limbažu Bērnu bibliotēka. Konkursā iesaistījās gandrīz 150 mazo lasītāju. Lai viņi tik čakli meklētu atbildes uz jautājumiem un iemācītos izmantot Lursoft IT datubāzes, daudz darba nācās paveikt Bērnu bibliotēkas galvenajai bibliogrāfei Ilzei Putniņai, tāpat galvenajai bibliotekārei Inesei Ezeriņai. Mazie lasītāji bija gan jāieinteresē, gan jāpamudina. Turklāt jautājumi netika uzdoti pa vecuma grupām, tātad bērniem bija jāspēkojas ar pieaugušajiem. Limbažu jaunajiem lasītājiem tas izdevās godam. Starp citu, sākumā citu Latvijas bibliotēku ļaudīm licies, ka vispār nav vērts iesaistīties, jo Limbažu bērnus un viņu palīdzes – Ilzi un Inesi – tāpat nevarēs pārspēt. – Bērni ļoti gaidīja konkursa sākumu, aktīvi piedalījās, brīžam šeit pie datoriem bija pat rindas, arī viņi paši viens otru uzmundrināja, – aizrautīgo konkursa mēnesi atcerējās Ilze un Inese. Cītīgākajiem konkursantiem 20. martā tika dažādi suvenīri, saldumi, turpmāk bibliotēkā goda vietā būs diploms, kurā ierakstīti visu dalībnieku vārdi, bērniem būs iespēja izmantot arī jaunu faktu spēli Latvija. Savukārt Ilzei Putniņai par uzvaru konkursā tiek ceļazīme ekskursijai uz Aleksandrijas bibliotēku Ēģiptē. – Ceļazīme ir 2 personām. Es par ceļabiedri izvēlējos Inesi, jo mēs visu konkursa laiku strādājām kopā, arī daudzi konkursa dalībnieki bija rakstījuši par viņu, – pastāstīja Ilze. Abas limbažnieces braucienā dosies no 9. līdz 17. maijam. Jau tagad gan kolēģi, gan mazie lasītāji piekodinājuši, ka būs jāatstāsta viss redzētais.
Rīgas viesi, suminot limbažniekus par aizrautīgo līdzdalību konkursā, pabrīnījās, kā Bērnu bibliotēkas kolektīvs spēj tik daudz paveikt un allaž izdomāt kaut ko jaunu. Bibliotēkas vadītāja Gunta Beķere neslēpa veiksmes "atslēgu". – Mēs esam laba komanda, katrai kolektīvā ir sava vieta. Direktores ziņā, protams, ir administratīvie un saimnieciskie pienākumi, kā arī grāmatu krājuma komplektēšana. – Iespējams, esmu teju vienīgā vadītāja, kas pati veic komplektēšanu, bet tas ir mans sirdsdarbs. Ilze pārzina visu, kas saistās ar informācijas tehnoloģijām, datoriem, bibliotēkas mājaslapu, blogu, savukārt Inese ir pasākumu rīkotāja, organizē tikšanos ar rakstniekiem, māksliniekiem, izdevējiem, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu. Ceturtā šajā komandā ir galvenā bibliotekāre Gunta Zvirbule, kas gādīgi apkalpo daudzos lasītājus. – Mēs katra darām tieši to, kas visvairāk patīk, – priecājas Inese.
Šī nedēļa veiksmīgajai komandai ir jubileju laiks. Vakar kolektīvs varēja atzīmēt 5. gadskārtu, kopš bibliotēka atrodas bērnudārza Spārīte namā. Šī bibliotēkai ir ceturtā mājvieta. Pēc dibināšanas 1951. gadā tā atradās Jūras ielas 35. namā. – Es toreiz turp gāju kā lasītāja, – atceras G. Beķere. Pēc tam bibliotēka pārcēlās uz Jūras ielas 15. māju, bet visilgāk – no 1964. līdz 2003. gadam – atradās Limbažu centrā – kādreizējā Saviesīgās biedrības namā. Aiziešana no ierastajām telpām bija nedaudz skumīga, taču omulīgāku to darīja neparastā sakritība: jurģi iekrita Guntu dienā, savukārt Inese svinēja dzimšanas dienu. Tagad jau iemīļota jaunā mājvieta, turklāt izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Spārītes mazuļiem un pedagoģēm, tāpat pārējām pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm. Šai ziņā lieti noder Ineses pedagoģiskā pieredze. Tāpat kolēģes priecājas par Ilzes pienesumu – šodienīgām zināšanām par bibliotēku darbu. Šobrīd Ilze ar Kultūras informāciju sistēmu atbalstu studē Latvijas Universitātē Sociālo zinātņu fakultātē profesionālajā maģistrantūras programmā Informācijas un bibliotēku zinātnes. Taču nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas, apmeklēt kursus nākas visām, jo bibliotēkā tiek ieviestas arvien jaunas datorprogrammas. – Pirmos divus datorus ieguvām 1996. gadā, kad kopā ar Limbažu Galveno bibliotēku izstrādājām projektu, – atceras G. Beķere. Tagad projektu rakstīšana, lai iegūtu līdzekļus dažādām aktivitātēm, jau ir neatņemama darba sastāvdaļa. Tā tika izveidots jaukais bērnu stūrītis – spēļu un aktivitāšu zona, jau 4 gadus ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu bibliotēkā regulāri notiek dažādas tikšanās, mazie limbažnieki piedalās Bērnu žūrijas darbā. – Strādājam, lai būtu prieks pašām, bet galvenais, lai šeit labi justos mūsu gandrīz 2000 lasītāji, – teic Limbažu Bērnu bibliotēkas komanda.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Laila Paegle