Pirmais mācību kurss šī projekta gaitā Elektroniskais paraksts bibliotekāriem notika Valmieras reģionālajā mācību centrā pērngada nogalē, tajā piedalījās arī visi Limbažu Bērnu bibliotēkas bibliotekāri, apgūstot nepieciešamās zināšanas, lai varētu ikdienā aktīvi izmantot e-parakstu, kā arī konsultēt lasītājus, kā pielietot šo pakalpojumu.
Elektroniskais paraksts atgādina parastu maksājumu karti, uz kuras norādīts lietotāja numurs, vārds, uzvārds un čips, ar kuru var identificēt sevi elektroniskajā vidē. Kur varam izmantot e-parakstu? Lai ērtāk uzzinātu īpašumā deklarētās personas; piekļūtu valsts dienestu datubāzēm (VSAA datubāzei); deklarētu dzīvesvietu internetā; elektroniski aizpildītu un nosūtītu finanšu atskaites jeb deklarācijas VID; aizpildītu iesniegumu veidlapas ibankās; apskatītu CSDD interneta datus par savu reģistrēto automašīnu; izmantotu apdrošināšanas pakalpojumus internetā. Elektroniskai parakstīšanai nepieciešams Latvijas Pasta izsniegts elektroniskā paraksta komplekts (viedkarte jeb plastikāta karte ar čipu un programmatūras disks), kā arī viedkartes lasītājs. Lai varētu lietot e-parakstu, vajadzīgs dators ar interneta pieslēgumu, viedkartes lasītājs, viedkarte un laika zīmogs. Par elektroniski parakstītā dokumenta derīgumu var pārliecināties, izmantojot internetu http://www.e-me.lv. Ja nepieciešama konsultācija vai cita veida palīdzība saistībā ar e-paraksta pakalpojumiem, lūdzam apmeklēt Limbažu Bērnu bibliotēku.
Šīs nav vienīgās bibliotekāru mācības šajā projektā pēdējo mēnešu laikā: apgūti arī kursi Inovatīvā darbība bibliotēkās un Efektīvas pasniegšanas metodes. Savukārt trešais mācību kurss Informācijas tehnoloģijas un interneta iemaņu uzlabošana notiek šobrīd.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Putniņa
Limbažu Bērnu bibliotēkas galvenā bibliogrāfe