Projekta mērķis ir bagātināt Ventspils rajona pagastu kultūrvidi, celt reģiona bibliotēku pakalpojumu kvalitāti, veicināt lauku iedzīvotāju interesi par latviešu literatūru, tajā notiekošajiem procesiem. Mērķauditorija, kurai tiks pievērsta īpaša uzmanība, būs pamatskolu audzēkņi un lasītāji, kuri interesējas par latviešu literatūru un vēlas iepazīt un izzināt Latvijas kultūras vērtības. Projekta īstenošana plānota 4 mēnešos no 2008. gada janvāra līdz aprīlim.
 
Reizi mēnesī Ugāles, Puzes, Zlēku un Vārves pagastu bibliotēkās tiks organizētas tikšanās ar lasītāko bērnu un pieaugušo grāmatu autoriem. Janvārī Ugāles bibliotēkas jaunajiem lasītājiem būs iespēja tikties ar pēdējos gados iemīļotāko pusaudžu un jauniešu rakstnieku Māri Runguli. Uz savstarpēju dialogu Puzes pagasta bibliotēkas lasītājus rosinās rakstniece Inese Zandere, kuras grāmata "Pingus Posta piedzīvojumi" pēc bibliotēkās apkopotās statistikas ir vislasītākā bērnu grāmata Ventspils rajonā un pilsētā šajā gadā. Latviešu literatūras mīļotājus Zlēku pagasta bibliotēkā gaidīs tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli. Tikšanās ar pēdējos gados vislasītāko latviešu literāti Annu Skaidrīti Gailīti paredzēta Vārves pagasta bibliotēkā aprīļa mēnesī.
 
Ventspils bibliotēka, pildot reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas, ir iecerējusi arī turpmāk piesaistīt līdzekļus, lai organizētu tikšanās ar rakstniekiem arī citās Ventspils rajona bibliotēkās.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Picalcelma
Ventspils bibliotēkas speciāliste darbā ar pagasta bibliotēkām
Tālr.: 3627361