Pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro. Projektā notikušas jau vairākas kārtas.

Šogad attālināto mācību kārtā tiek piedāvātas dažāda ilguma programmas, kursi un moduļi 11 tautsaimniecības nozarēs. Konkrēti bibliotēku nozarei paredzēta piedāvājuma nav, taču iespējams, ka bibliotēku darbiniekus interesē iegūt projektā piedāvātās citas ar darba specifiku saistītas zināšanas un prasmes, piemēram, sabiedriskās attiecības, kultūras menedžments, krīzes komunikācija, kultūras un mākslas vēsture, scenārijs un režija, digitālo rīku izmantošana, excel lietojumprogrammatūra u.c.

Pieteikšanās mācībām notiek elektroniski līdz 15.jūlijam portālā: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/. Šeit arī iespējams apskatīt detalizētu mācību piedāvājuma aprakstu. Mācību grupu komplektēšana notiks un mācības sāksies jūlijā un augustā. Izglītojamais par mācībām veic 10% līdzmaksājumu.

Vairāk par attālināto mācību kārtu: https://macibaspieaugusajiem.lv/macibu-iespejas

Plānots, ka šogad notiks arī pieteikšanās 5.kārtas klātienes mācībām. Kopš 2020.gada 16.jūnija projekta norisē noteiktas arī vairākas būtiskas izmaiņas.