Atvēršanas pasākumu rīko Valkas novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Valkas novadpētniecības muzeju, piedaloties projekta atbalstītājiem – Latvijas Nacionālas bibliotēkas pārstāvjiem. To papildinās Valkas novadpētniecības muzeja sagatavotā izstāde par Jāni Rausku.

Pirms pasākuma aicinām apmeklēt Valkas bibliotēku, kur novadpētniecības stendā būs skatāma izstāde “Grāmatniekam Jānim Rauskam – 150”. Tajā eksponētie materiāli dos ieskatu viņa sabiedriskajā un profesionālajā darbībā Valkā.

Kalendārs veidots pēc 20. gadsimta pirmajā pusē Jāņa Rauskas apgādā izdoto, savulaik ļoti populāro kalendāru “LAIKS” prototipa. Tajā iekļauts mēneša atvērums ar vārda dienām, mēness fāzēm, svētku un atceres dienām Latvijā un Valkas novadā, 2023. gada kaleidoskops, sadaļa “Valka toreiz un tagad” un literārais pielikums. Kalendāru izdaiļo Ingas Miezītes akvarelis “Valka” un Valkas Mākslas skolas 5. kursa diplomdarbi. Līdzīgi kā senajos Jāņa Rauskas kalendāros, arī šajā iekļautas vietējo uzņēmēju un pašvaldības iestāžu reklāmas.

Kalendārs tiek izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas un reģionu bibliotēku projekta “Ceļā uz “Latviešu grāmatai 500” Latvijas reģionos: izdevējdarbība un tekstu izplatība senāk un tagad” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

      

Informāciju sagatavoja:
Līga Tetere
Valkas novada Centrālās bibliotēkas
direktore