Pirmais seminārs “Kad internetu lietot tu, atceries par drošību” norisinājās 2023. gada 8. februārī, pēc šī semināra aicinājām pavasarī satikties uz vēl vienu informatīvo semināru, kurā mudinājām bibliotekārus novadīt vismaz vienu nodarbību par medijpratību pirmsskolā, bet 2023. gada 7. novembrī tikāmies, lai pārrunātu, kas izdevās, kas neizdevās un iedrošinājām bibliotekārus turpināt par digitālo drošību internetā izglītot pirmsskolas vecuma bērnus.

Semināru atklāja LNB BAC nozares speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem Madara Freivalde, pastāstot, kā pavasarī bibliotēkām veicās ar nodarbību vadīšanu pirmsskolas vecuma bērniem un iedrošināja bibliotekārus, kuri to vēl nav darījuši smelties iedvesmu un īstenot kādu aktivitāti vēl šajā vai nākamajā gadā.

Tet sabiedrisko attiecību un korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja Ieva Erta iepazīstināja ar jaunākajiem pētījuma datiem par bērnu digitālo drošību. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, visi aptaujas mērījumi ir pieauguši vidēji 3-6 %. Diemžēl aptuveni trešdaļa jeb 38% vecāku, kuriem ir 4-7 gadus veci bērni, nekad ar viņiem nav runājuši par digitālo drošību. Ieva informēja, ka ir pieejama arī Tet drošības skoliņas videosēriju “Ričijs Rū un internets” 2. sezona. Šobrīd kopumā ir pieejamas 14 sērijas – katrai sērija ir darba lapas un informācija, kā strādāt ar katrā sērijā apskatīto tēmu. Sērijas pieejamas vietnē digitaladrosiba.lv un Tet “YouTube” kanālā.

Latvijas Drošāka interneta centra izglītības darba vadītāja un mediju izglītības eksperte Liene Valdmane atgādināja, ka medijpratība ir caurviju prasme, ar kuru saskaramies nepārtraukti. Veidojot nodarbību pirmsskolas vecuma bērniem, nav vērts pieminēt sarežģīto medijpratības vārdu, bet pasākuma pieteikumā vai plakātā minēt konkrētas prasmes, ko nodarbībā apgūs. Tas saturu padara saprotamāku un vecāki, bērni redz, kā apgūtais ir izmantojams ikdienā. Liene aicināja arī izmantot grāmatas, lai runātu par medijpratību, piemēram Andrusa Kivirehka grāmatu “Ērms un Feisbuks”, Marka Uves Klinga grāmatu “Diena, kad ome salauza internetu”, Ērikas Bērziņas dzejoļus utt. Pieredzes stāstu daļā tika pieminētas arī Linas Žutautes grāmatas no “ Kikas un Mikas” sērijas. Izvērtējot to, kā bibliotēkām izdevās pavasarī novadīt medijpratības nodarbības, vairākas bibliotekāres atzina, ka bērniem ir bijis par grūtu uztvert Ričija Rū video stāstus. Mūsdienu bērni ir pieraduši, ka animācijas filmas ir kā fona troksnis un tāpēc arī šos video ir grūti uztvert. Liene akcentēja, ka ir būtiski rosināt bērnus izprast video redzēto saturu caur darba lapām, rotaļām utt. Ņemot vērā, ka skolēnu lasītprasme pēdējo gadu laikā ir pasliktinājusies, Digitālās drošības skoliņā pieejamās darba lapas aicina pirmsskolas vecuma bērnus lasīt un domāt, jo lasītprasme iet roku rokā ar medijpratību. Drošsinternets.lv ir pieejami uzdevumi skolēniem, kuros ir nepieciešama gan lasītprasme, gan medijpratības prasmes, lai izpildītu uzdevumus.

Teorētiskās daļas noslēgumā LNB BAC medijpratības eksperts Emīls Rotgalvis pastāstīja, kā savas prasmes un zināšanas pilnveidot pašiem bibliotekāriem. Bibliotekāri tika iepazīstināti ar virkni vērtīgu resursu, kas vienkopus pieejami 2023. gada martā atklātajā medijpratības platformā datubaze.neplp.lv. Domājot par plānotajā nodarbībām bibliotēkās, medijpratības eksperts aicināja katru Tet skoliņas nodarbību bibliotekāriem padarīt par abpusēju mācīšanās pieredzi. Nereti bibliotekāri nevēlas uzņemties rīkot medijpratības aktivitātes, jo šaubās paši par savām zināšanām šajā jomā. Tomēr, izmantojot jau esošās zināšanas un domājot par katru aktivitāti kā mācību pieredzi arī tās vadītājam, bibliotekāri var sajusties drošāki un daudz atvērtāk pieiet arī pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanai par drošību internetā. Vienlaikus prezentētajā datubāzē atrodama arī virkne vērtīgu materiālu, kas var palīdzēt bibliotekāriem pilnveidot savas kompetences.

Praktiskajā daļā ar pieredzi dalījās Pļaviņu bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Elīna Saliņa un bibliotekāre Zane Steprāne, Gulbenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Agita Upāne, Penkules bibliotēkas vadītāja Sigita Butnāre un Inčukalna bibliotēkas vadītāja Jolanta Bodniece. Pieredzes stāsti deva iespēju semināra dalībniekiem dzirdēt to, kas izdevās, kas neizdevās un ko būtu vērts ņemt vērā rīkojot nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem par drošību internetā.

Seminārā vairākkārt tika pieminēts tas, ka ģimene ir ļoti būtiska atslēga tam, lai bērns tiktu informēts par drošību internetā. Par šo tēmu ir jārunā ģimenē nepārtraukti, bet bibliotēka un skola kalpo kā papildinājums tam, lai bērns nostiprinātu savas zināšanas digitālās drošības jomā.

Semināra noslēgumā piedāvājām arī īpaši izstrādātu metodisko materiālu, kas pielāgots nodarbību vadīšanai bibliotēkās. Ja bibliotēkām ir vēlme saņemt šo materiālu un novadīt vismaz vienu nodarbību pirmsskolas izglītības audzēkņiem līdz 2024. gada 31. martam, aicinām aizpildīt šo anketu. Aktīvākajiem bibliotekāriem būs arī pateicības balviņas no Tet un LNB.

 

Informāciju sagatavoja:
LNB Bibliotēku attīstības centrs
madara.freivalde@lnb.lv, emils.rotgalvis@lnb.lv
Ieva Erta, Tet sabiedrisko attiecību un korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja
Liene Valdmane, Latvijas Drošāka interneta centra izglītības darba vadītāja un mediju izglītības eksperte