Lai Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecība tiktu turpināta efektīvā un racionālā veidā, Kultūras ministrija aicinās valdību atbalstīt ekonomiski un finansiāli izdevīgāko projekta īstenošanas variantu – organizēt būvdarbus tā, lai ēka būtu pabeigta līdz 2012. gada novembrim. Lai šo variantu īstenotu, valdībai jālemj par bibliotēkas būvniecībai pieejamā finansējuma pārdali, palielinot būvniecībai atvēlētos budžeta līdzekļus šajā un nākamajā gadā, bet samazinot plānoto finansējumu 2012. gadā. Šāds variants ļaus projektu īstenot jau iepriekš piešķirtā finansējuma ietvaros, neradot zaudējumus.

 

Jāatgādina, ka 2008. un 2009. gadā, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī, tika īstenota izdevumu konsolidācija un vairakkārt veikti grozījumi valsts budžetā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus šogad samazinot par gandrīz 70%.

 

Kultūras ministrija aprēķinājusi, ka gadījumā, ja bibliotēkas būvniecība tiktu plānota ilgākā termiņā par 2012. gadu, izmaksas par projekta īstenošanu palielinātos par gandrīz 17 miljoniem latu, jo pieaugtu visa veida izdevumi, tai skaitā par celtņu un iekārtu nomu, būvlaukuma uzturēšanu, apsardzi, būtu nepieciešami papildu konservācijas darbi klimata sezonālās ietekmes dēļ, pasūtīto būves elementu ražošanas apturēšana u.tml.

 

Otrdien, 3. augustā valdībai būs jālemj arī par līdzekļu piešķiršanu neatliekamiem tehniskiem un saimnieciskiem izdevumiem, kas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai radušies pēc avārijas šī gada jūnijā, kad iebruka grīda galvenajā grāmatu krātuvē Kr.Barona ielā 14. Steidzami veicamiem darbiem, tai skaitā ēkas pamatu nostiprināšanai, pussagruvušās piebūves norobežošanai no bibliotēkas galvenās ēkas, telpu sagatavošanai krājuma izvietošanai u.tml., saskaņā ar precizēto tāmi, nepieciešami 81 980 lati. Šo naudu paredzēts piešķirt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

Žurnālistu ievērībai!

 

Pēc Ministru kabineta sēdes kultūras ministrs Ints Dālderis aicina mediju pārstāvjus apmeklēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvlaukumu, lai klātienē novērtētu būvdarbu norisi. Orientējošais būvlaukuma apmeklējuma laiks – pl.16:00.

 

Žurnālistus, kuri vēlas 3.augustā doties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvlaukumu, lūdzu pieteikties līdz pirmdienas, 2.augusta pēcpusdienai, nosūtot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciālistei Dacei Vizulei: dace.vizule@km.gov.lv