Šādu punktu paredz līgums, ko noslēgusi kinokompānija “Nordisk Film Shortcut AS” ar Valsts aģentūru Kultūras Informācijas sistēmas (KIS). Šī ir viena  no lielākajām un pieredzējušākajām Ziemeļvalstu kompānijām un līgums noslēgts, jo tā uzvarējusi  atklātā konkursā “E-pakalpojuma “Latvijas filmas bibliotēkās” satura papildināšana”. Filmu digitalizācija notiks ar Eiropas Savienības atbalstu projekta “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” (KAIVIPS) ietvaros.

Nacionālā Kino centra direktore Ilze Gailīte Holmberga: “Filmu digitalizācija un atjaunošana ir ļoti svarīga misija  latviešu kino vēstures saglabāšanā  un pieejamības  veicināšanā. Īpaši svarīgi šo mantojumu nodot jaunajai paaudzei tai saprotamā un ērti izmantojamā formā, ko vēlamies panākt šī projekta ietvaros un ko jau darām ar portāla www.filmas.lv starpniecību”.

Portāls www.filmas.lv ir Nacionālā Kino centra (NKC) uzturēta interneta vietne, kurā ikvienā Latvijas publiskajā bibliotēkā iespējams noskatīties atlasītas filmas. Kā viens no filmu atlases kritērijiem tiek izmantots svarīgākais nozares atskaites punkts – balva Lielais Kristaps – proti, portālā tiek ievietotas filmas, kuras tikušas nominētas un apbalvotas šajā festivālā. Portāls www.filmas.lv tapis pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas un tā darbību nodrošina Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros izveidotais bibliotēku iekšējais tīkls Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā (VVBIS).

“Tā ir unikāla iespēja, ko projekts “Trešais tēva dēls” devis ikvienam Latvijas iedzīvotājam – aiziet uz sev tuvāko bibliotēku un noskatīties tautā iemīļotās filmas, kuras daudzi atceras no savas bērnības un jaunības, iepazīstināt ar šiem darbiem jaunāko paaudzi. Šie latviešu kino šedevri  faktiski nekur citur plašai sabiedrībai nav pieejami, līdz ar to šis projekts veic arī izglītojošu funkciju, dodot iespēju vienkārši un ērti iepazīties ar latviešu kino mākslu ikvienam interesentam un kino jomas studentam vai pētniekam,” uzskata v/a KIS direktors Armands Magone.

Latvijas filmu digitalizēšana notiek KAIVIPS projekta ietvaros, kura realizācijas laikā līdz 2011. gada jūlijam tiks izveidota apjomīga un sazarota ar kultūru saistītās informācijas pārvaldības sistēma. Projekta īstenošanai piešķirts 1 028 204 Ls Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, no kura 155 000 Ls tiks novirzīti portāla www.filmas.lv darbības funkcionalitātes uzlabošanai un tā satura papildināšanai.

Projektu KAIVIPS īsteno valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās noteikto Kultūras ministrijas apņemšanos izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas (IKT) kultūras pieejamības veicināšanai un kultūras daudzveidīgai klātbūtnei globālajā tīmeklī.