Visi ir sajūsmā un izsaka nožēlu, ka citur šo sfēru ir pārmākusi komercija.

“Ezis” ir pašiem mazākajiem un ir saturā daudzveidīgs, interesants. “Zīlīte” – sākumsskolas bērniem izzinoša pasaule.

Tieši tas, ka abi žurnāli līdz šim ir varējuši iztikt bez reklāmas jomas naudas un tos ir atbalstījusi valsts un labvēlīgi fondi, ir palīdzējis žurnālu redakcijām noturēt labu līmeni satura un oriģinālilustrāciju ziņā. Iesakām to abonēt bibliotēkās, skolās un bērnudārzos, lai abi izdevumi būtu gaidīti, jo tie ir vienīgie, kur mēs kopā ar bērnu varam izlasīt viņiem domātus latviešu rakstnieku jaunākos prozas un dzejas darbus, te mēs iepazīstam jaunus autorus, tie ir arī vienīgie izdevumi, kur tiek publicēta pašu bērnu jaunrade. Tur ir klasiķu darbu un folkloras rūpīga izlase.

Žurnālu veidotāji visaugstāk vērtē bērnu. Bērncentrēta pieeja ir katrā sižetā, vai tā būtu krustvārdu mīkla, kur jāatspoguļojas pasaku pils iemītniekiem, nevis ČupaČupam vai Kindersurpraisam, ja tas gadījumā finansē šo numuru; vai tā būtu dabas lapa, kur iespējams uzzināt par kādu neparastu dzīvnieku vai putnu, vienkārši tāpat brīnumam nevis ar mērķi reklamēt zooveikalu vai kaķbarību.

Izglītojot lasītājus vides jautājumos, “Zīlīte” būtībā turpina mūsu bērnu literatūras tradīciju, tās saknes ietiecas dabas dziļākā izpratnē un pietātē. Žurnāls domāts sākumskolas bērniem un ir interesants ar to, ka stāsta par Latviju, tās skaistumu un notikumiem. Tas ir labestīgs, “nomierina”, māca piedalīties tradīcijās, attīsta radošumu un domāšanu.

Mākslinieku dažādais skatījums ir vēl viena vērtība abos bērnu žurnālos, katrs atvērums ir jauns atklājums.

Tā kopā veidojas kultūra. Atbalstīsim mūsu bērnu žurnālus ar abonēšanu.